Duitsland wellicht nog niet soeverein na de eenwording

BONN, 1 aug. De grote wens van bondskanselier Helmut Kohl dat op 2 december een verenigd en volledig soeverein Duitsland zal ontstaan zal mogelijk niet in vervulling gaan. De Sovjet-Unie staat er op dat het nieuwe parlement van het verenigde Duitsland een akkoord met de vier geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog goedkeurt voordat er sprake kan zijn van volledige Duitse soevereiniteit.

Dat zeggen Westerse diplomaten die betrokken zijn bij het zogeheten twee-plus-vier-overleg over de externe aspecten van de Duitse eenheid.

De Sovjet-eis wordt volgens de zegslieden gesteund door de andere drie vroegere geallieerden de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk.

Het kan verscheidene weken duren voordat het nieuwe parlement, dat naar wordt verwacht op 2 december dezelfde dag waarop de vereniging van beide Duitslanden een feit moet worden zal worden gekozen, een akkoord over de rechten van de vroegere bondgenoten goedkeurt.

De vier geallieerden hebben nu nog in laatste instantie zeggenschap over belangrijke kwesties van Duitse soevereiniteit, zoals de grenzen, de militaire status en het bestuur over Berlijn. Hoge ambtenaren van de landen die aan het twee-plus-vier-overleg deelnemen zijn op het ogenblik bezig een oplossing voor het gerezen probleem uit te werken, dat is ontstaan doordat de Duitsers besloten de Duitse verkiezingen en de vereniging op een en dezelfde dag te laten plaatshebben.

Kohl en Sovjet-leider Michail Gorbatsjov leken het vraagstuk geregeld te hebben toen ze op 16 juli na overleg in de Kaukasus aankondigden dat Duitsland 'zijn volledige en onbeperkte soevereiniteit' zou terugkrijgen 'op het moment van de vereniging'.

In mei had Kohl een eerder Sovjet-voorstel over de Duitse eenheid van de hand gewezen omdat dit de rechten van de vier geallieerden ook na de vereniging van de Duitslanden nog in stand zou houden. (Reuter)

Pag.5: De Maiziere praat met Kohl Pag.11: DDR wil meer miljarden van Bonn