Bankbelangen

Straks is de ABN Amro Holding beschermd tegen ongenode invloeden van buitenaf doordat de helft van de uitstaande aandelen zal zijn gecertificeerd.

Maar daarmee wordt ook de controle van binnenuit aangetast. De Stichting administratiekantoor die straks de helft van de stemmen uitbrengt op de aandeelhoudersvergadering, is in meerderheid 'onafhankelijk'.

Voorzitter van het driekoppige bestuur van die Stichting is mr R. J. Nelissen. Die is ook voorzitter van de raad van bestuur van de ABN Amro Holding. Een aandeelhouder ABN vond het vreemd dat straks decharge aan het bestuur wordt verleend aan de heer Nelissen door de heer Nelissen. ABN-voorzitter Hazelhoff stelde hem gerust: het spreekt vanzelf dat de heer Nelissen straks in de vergadering van de Stichting waar tevoren het stemgedrag wordt bepaald, niet zal meepraten over dat agendapunt.

Accountants

De slag wie de accountant van de nieuwe bank zal zijn, woedt al maanden. Het gevecht is hevig, want er staat veel op het spel. Een grote bank is voor een accountant een goede klant.

De strijdt woedt op vele fronten. Onbevestigde geruchten willen dat KPMG Klynveld Kraayenhof zich op het laatste moment wilde terugtrekken uit de beursintroductie van Jongbloeds beleggingsfonds Groeigarant nadat deze voormalige Staalbankier zich het ongenoegen van De Nederlandsche Bank op de hals had gehaald, om toch maar te voorkomen dat haar kansen als accountant van de nieuwe bank zouden dalen. (KPMG is nu de accountant van de ABN). De vraag is of het niet gerealiseerde wijken voor het gezag genoeg is voor de kansen van KPMG. De accountant van de Amro Bank is Moret Ernst en Young. Een van de twee 'onafhankelijke' bestuursleden van de Stichting administratiekantoor, die straks de helft van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering van een van de grootste banken ter wereld mag uitbrengen, is C. van Londen, die tot zijn pensioen 43 jaar bij Moret en Limperg heeft gewerkt. De ander is oud Shell-man drs J. G. Wackwitz.

Waarde

Beide accountants vinden dat de Amro evenveel waard is als de ABN, zodat het een gelijkwaarde fusie kan worden. Al dacht de buitenwereld dat de ABN jarenlang ten koste van de winst per aandeel had geinvesteerd in de Verenigde Staten, toch zijn behalve de zichtbare cijfers in de balans ook de onzichtbare waarden precies gelijk, aldus de accountants.

ABN-voorzitter Hazelhoff had er een paar maanden geleden nog geen oren naar om ook een 'onafhankelijke' partij naar de waarde te laten kijken, maar hij is van gedachte veranderd. Het Amerikaanse effectenkantoor Goldman Sachs is door Amro en ABN gezamenlijk ingehuurd en dit kantoor vindt beide banken ook precies evenveel waard.

De Amerikanen hebben ook in de geheime stroppenpot van beide banken mogen kijken om te zien hoeveel er in zat. Anders dan al deze betaalde adviseurs mogen aandeelhouders dat niet. Zij moeten het doen met wat vagere aanduidingen. Het ABN-netwerk in het buitenland is sterker, maar de Amro begon in 1964 al veel sterker in Nederland en heeft die voorsprong behouden, ook al heeft de ABN sinds 1964 in rap tempo haar aantal Nederlandse kantoren opgevoerd van 300 naar 750.