Asielzoekers naar kamp in Eindhoven

EINDHOVEN, 1 aug. Vanaf 1 september kunnen 275 asielzoekers en vluchtelingen worden gehuisvest in het Prinses Beatrixkamp aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. B en W van Eindhoven hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC). In het centrum moeten wel maatregelen worden getroffen om de geluidoverlast van het nabij gelegen vliegveld Eindhoven te beperken. Defensie besloot onlangs wegens die geluidoverlast tot ontruiming van het kamp, dat eigendom is van Domeinen. Hoewel het terrein een militaire bestemming heeft, willen B en W vrijstelling geven voor de vestiging van de opvangplaats voor de asielzoekers. De bezwarenprocedure nog moet worden doorlopen.