Albanie staat buitenlandse investering toe

WENEN, 1 aug. Albanie gaat buitenlandse investeringen toestaan en bezint zich op wijzigingen in de grondwet, die nu nog verbiedt dat het land buitenlandse kredieten opneemt.

Het Albanese parlement keurde gisteren een decreet goed waarin wordt gesteld dat 'buitenlandse ambassades, bedrijven, individuen en Albanezen die in het buitenland wonen toestemming krijgen in Albanie te investeren of aanverwante economische activiteiten te ontplooien'. In het decreet wordt niet gerept van joint ventures, maar wel wordt bepaald dat 'bedrijven met deelneming van buitenlands kapitaal' in diverse sectoren van de Albanese economie actief kunnen zijn. Investeringen in Albanie worden, zo bepaalt het decreet verder, beschermd tegen de gevolgen van oorlog, uitzonderingstoestand en natuurrampen, en wel op dezelfde wijze als Albanese ondernemingen. Bedrijven met buitenlandse deelname kunnen niet worden genationaliseerd.

Volgens het Albanese persbureau, ATA, is het doel van de maatregel de bevordering van de modernisering van de Albanese economie, die met een sterk verouderd machinepark werkt, en het stimuleren van nieuwe projecten, met name in de technologische sector.

Het decreet bepaalt dat voor het ontplooien van economische activiteit in Albanie toestemming nodig is van de regering. Bedrijven met buitenlands kapitaal hebben recht op krediet van de staatsbank en, na toestemming van de staatsbank, van buitenlandse banken. Verder krijgen investeerders het recht hun winst in harde valuta naar het buitenland over te brengen.

Het decreet maakt duidelijk dat Albanie niet van plan is af te stappen van het gecentraliseerde plansysteem. Albanese bedrijven, zo wordt gesteld, kunnen profiteren van kapitaalinjecties vanuit het buitenland, maar alleen 'in overeenstemming met de doeleinden, neergelegd in het (centraal vastgestelde) plan voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de economie'. Dat de voorgenomen grondwetswijziging betrekking heeft op het huidige verbod op buitenlands krediet is niet met zoveel woorden dor ATA gezegd, maar waarnemers gaan daar wel van uit, omdat volgens de huidige grondwet geen buitenlandse investeringen in Albanie mogelijk zijn. ATA beperkte zich tot de bekendmaking dat er een speciale commissie is gevormd die de noodzaak van grondwetswijzigingen bestudeert. Een ander decreet dat gisteren door het parlement in Tirana is goedgekeurd heeft betrekking op demonstraties en manifestaties. Uit dit decreet blijkt dat het bewind geen tegen de regering gerichte betogingen zal toestaan. Elke bijeenkomst waarbij 'oproepen tegen de grondwettelijke orde worden gedaan' of waarbij wordt opgeroepen tot 'wetsschendingen' en 'schendingen van de betrekkingen met andere landen' zijn verboden. Demonstranten mogen geen 'wapens, affiches, emblemen, symbolen en andere objecten met een tegen het volk gerichte, fascistische of racistische inhoud' meevoeren. (AP, Reuter)