Zjivkov weigert alsnog zich in parlement te komenverdedigen

SOFIA, 31 juli De voormalige Bulgaarse leider Todor Zjivkov weigert voor het parlement in Sofia te verschijnen zolang hij niet formeel in staat van beschuldiging is gesteld.

Het parlement heeft vorige week ingestemd met een verzoek, Zjivkov de gelegenheid te geven voor het parlement te verschijnen om verantwoording af te leggen over zijn beleid en vragen daarover van de kant van parlementariers te beantwoorden. Het verzoek was afkomstig van Zjivkov zelf, en pas na aanzienlijke aarzelingen stemde het parlement ermee in. Vooral de regerende socialisten (ex-communisten) hadden moeite met Zjivkjovs verzoek, uit vrees dat de in november vorig jaar afgezette president en partijchef een boekje open zou kunnen doen over het doen en laten van hoge leiders van de socialistische (ex-communistische) partij.

Die vrees was ook de achtergrond van het felle conflict dat eind vorige week uitbrak over de vraag of Zjivkovs optreden voor het parlement rechtstreeks door radio en televisie in de Bulgaarse huiskamer moet worden gebracht. De socialisten verzetten zich daartegen, formeel uit vrees dat Zjivkov 'staatsgeheimen' zou kunnen vertellen, in werkelijkheid zoals diverse parlementariers hebben toegegeven uit vrees dat Zjivkov uit de school klapt over prominente partijleiders. De meeste hoge leiders van de socialisten hebben al onder Zjivkov een belangrijke rol gespeeld. Het conflict liep zo hoog op dat minister van binnenlandse zaken Semerdzjev vrijdag aftrad.

Gisteren liet Zjivkov weten eerst te willen weten waarvan hij eigenlijk formeel wordt beschuldigd alvorens zich te verdedigen. Na zijn val is Zjivkov gearresteerd; sinds kort staat hij onder huisarrest. De Bulgaarse justitie bereidt een aanklacht voor wegens machtsmisbruik, verduistering en het 'oproepen tot etnische haat' tijdens de bulgariseringscampagne onder de Bulgaarse Turken in 1984 en 1985. Maar een formele aanklacht is er nog altijd niet. In zijn brief aan het parlement klaagde Zjivkov gisteren dat zijn 'politieke activiteit wordt geanalyseerd als criminele acties'.

'Elke menselijke ethiek vereist dat u mij behandelt niet als een misdadiger maar als een burger', aldus Zjivkov. 'Ik heb fouten gemaakt, maar ik heb geen misdaden begaan tegen het Bulgaarse volk.' Het Bulgaarse parlement is er gisteren bijna in geslaagd een nieuwe president te kiezen. Voor het begin van de vijfde stemmingsronde trokken de socialisten hun kandidaat, prof. Tsjavdar Kjoeranov, terug. Er bleven twee kandidaten over, Viktor Vlkov van de oppositionele Boerenpartij, en Petar Dertljev van de eveneens oppositionele coalitiegroep SDS (Unie van Democratische Krachten). Bij de stemming kwam Vlkov twee stemmen te kort om te worden gekozen: hij kreeg 257 stemmen tegen Dertljev 130. (Reuter, UPI, AFP)