Vijftig zigeuners na bezetting verwijderd uit consulaat Hamburg

HAMBURG/DEN HAAG, 31 juli Een groep van vijftig Rom-zigeuners, die bedreigd wordt met uitzetting uit de Bondsrepubliek, heeft gisteren tevergeefs geprobeerd via het Nederlandse consulaat-generaal in Hamburg toegelaten te worden tot ons land. De Nederlandse consul-generaal drs. W. H. Simons wilde een aanvraag voor een visum alleen in behandeling nemen als de groep naar buiten ging en in kleine groepjes terug zou komen. Volgens hem was de wachtkamer van vier bij vijf meter te klein voor vijftig mensen. Toen de zigeuners weigerden naar buiten te gaan riep de consul na ruggespraak met het ministerie van buitenlandse zaken de hulp van de Duitse politie in, die de groep met zachte drang verwijderde. De consul, die de actie eerder wil beschouwen als een publiciteitsstunt dan als een serieuze poging om een visum voor Nederland te krijgen, heeft geen aanklacht tegen de zigeuners ingediend.

De statenloze zigeuners zijn afkomstig uit de deelstaat Bremen, waar zij al vele jaren vergeefse moeite doen om een verblijfsvergunning te krijgen. Begin juni, toen het gevaar voor uitzetting naar Joegoslavie acuut werd, blokkeerde de groep samen met tweehonderd lotgenoten uit drie andere deelstaten de Nederlands-Duitse grens bij Vaals. De blokkade werd op 8 juni opgeheven, nadat de deelstaten toegezegd hadden hen met rust te laten in afwachting van een gezamenlijk standpunt van de ministers van binnenlandse zaken van de diverse deelstaten. Deze zijn het tijdens een bijeenkomst eind juni echter niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijk regeling voor toelating van de zigeuners. Drie deelstaten, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Baden-Wurttemberg, hebben inmiddels een eigen regeling gemaakt, maar de senaat van Bremen blijft zich beroepen op de afspraak dat er eerst een nationale regeling moet komen. In totaal 140 Rom-zigeuners worden daardoor met uitzetteing bedreigd. Volgens hun woordvoerder Rudko Kawczynski hebben vorige week al de eerste uitwijzingen plaatsgevonden en maakt de Duitse politie jacht op de andere zigeuners om hen op het vliegtuig te zetten. Het enige land dat hen op wil nemen is Joegoslavie, ofschoon de zigeuners daarmee niets te maken hebben.

De groep wil zich in de loop van vandaag melden bij de Bremer senator voor binnenlandse zaken Sakhut en hem voor de keus stellen hen uit te wijzen of een definitieve oplossing te vinden voor hun recht om in Bremen te blijven.

De vereniging ROM, die in Nederland opkomt voor de belangen van zigeuners heeft gisteren een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Kosto om de vijf tig zigeuners uit humanitaire overwegingen in Nederland toe te laten.