Snelle groei afval brengt Z-Holland in problemen

DEN HAAG, 31 juli De provincie Zuid-Holland weet geen raad met een onverwacht snelle groei van verbrandbaar afval. In de eerste helft van dit jaar is het afvaloverschot al opgelopen tot ruim honderdduizend ton, de dubbele hoeveelheid van de eerste helft van 1989. Volgens PROAV n.v., het provinciaal afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland, moet tweederde deel van dit overschot op 'leenbasis' elders in Nederland worden verwerkt. Daaruit volgt dat Zuid-Holland zich ertoe verplicht tezijnertijd eenzelfde hoeveelheid afval uit andere provincies binnen eigen gebied te behandelen.

Het overschotprobleem is volgens de PROAV vooral het gevolg van steeds meer afvalproduktie maar ook van de verminderde capaciteit om vuil te verbranden. Vooral als in september de vuilverbranding in Leiden wegens ontoelaatbare dioxine-emissies dichtgaat zoals in Noord-Holland en Friesland is gebeurd, komt de provincie voor een nijpend vuilverwerkingsprobleem te staan. Berekend is dat Zuid-Holland einde 1990 een totaal overschot van 250.000 ton verbrandbaar afval zal hebben. Ook met tuinbouwafval zit Zuid-Holland in de problemen. Een deel daarvan, 2.000 a 3.000 ton, dat niet alleen uit composteerbare planten-, groente- en fruitresten, maar ook uit niet verwerkbaar glas, hout, grond, papier en plastic bestaat, kan iedere maand worden afgevoerd naar het VAM-bedrijf in Wijster (Drenthe). Door de sluiting van de stortplaats in Zoetermeer is er in Zuid-Holland geen verwerkingsmogelijkheid meer. Voor de afvoer naar de VAM moeten tuinders 190 gulden per ton gaan betalen, ongeveer drie keer zoveel dan toe nu toe. Met de Nederlandse Spoorwegen is een contract gesloten voor de afvoer naar Drenthe van 100.000 ton per jaar. Nu gaat een deel echter nog over de weg, omdat de spoorwegen onvoldoende capaciteit hebben. Ongeveer 4.500 ton afval wordt nu nog maandelijks afgevoerd naar een andere stortplaats, Hoge Bergse Bos in Bleiswijk. De verwachting is dat deze stort eind dit jaar wordt gesloten. De provincie Zuid-Holland zoekt daarom naar mogelijkheden elders voor het storten van ongeveer 550.000 bouw- en sloopafval op jaarbasis. Zij voert daarover thans overleg met de provincies Utrecht en Noord-Holland.