Salmonella eist leven van 7 bejaarden

VENLO, 31 juli Zeven bejaarden van het verpleeg- en verzorgingstehuis Maria Auxiliatrix in Venlo zijn aan besmetting met de Salmonella-bacterie overleden. Twee bejaarde bewoners verkeren nog in kritieke toestand. Justitie onderzoekt of sprake is van strafbare feiten in het verpleeghuis.

Het staat nog niet vast of de besmetting is veroorzaakt door rauwe eieren die vorige week waren verwerkt in een bavarois-pudding. De Keuringsdienst van Waren in Maastricht heeft in vijftien eieren uit de partij waarmee de pudding is gemaakt geen Salmonella-bacterien van het type-D gevonden. Niettemin zegt adjunct-directeur H. Boersma van de Dienst dat het vermoeden is gerechtvaardigd dat de besmetting met de bacterie afkomstig is van de rauwe eieren in de bavarois. Hij leidt dit af uit de aanwezigheid van de bacterie in de ontlasting van zieke bewoners. Aangezien het aangetroffen type vooral in eieren voorkomt, neemt Boersma aan dat er een verband bestaat. 'Alles wijst op de bavarois', aldus Boersma.

De Keuringsdienst van Waren heeft in de resten van de instant-melkpoeder waarmee de bavarois werd gemaakt ook geen Salmonella aangetroffen. Wel zijn er op de zogenoemde dipslites, plaatsen op de ketel in de keuken waarmee kan worden gecontroleerd of zij goed gereinigd zijn, micro-organismen gevonden, maar volgens Boersma in een zo laag aantal dat dat niet de oorzaak van de besmetting kan zijn. Directeur J. G. A. Spatgens van Maria Auxiliatrix zei vanmorgen dat op de stoffelijke overschotten lijkschouwing wordt verricht. De hoofdofficier van justitie in Roermond stelt een onderzoek in naar de gang van zaken in het verpleeghuis. Het onderzoek van justitie is gericht op de vraag of sprake is van schuld, waaruit een strafbaar feit kan voortvloeien.

Het ministerie van WVC heeft een onderzoek gelast, uit te voeren door de District Gezondheids Dienst (DGD) in Venlo en met de geneeskundige dienst van het bejaardentehuis. DGD-directeur G. van Os: 'Er is sprake van Salmonella-infectie, dat is zeker. Wij willen weten of de bejaarden inderdaad aan die vergifting zijn overleden. Theoretisch kun je je voorstellen dat een of meer mensen aan een andere oorzaak, bijvoorbeeld de hitte, zijn overleden. Men verkeert op die leeftijd in een zodanige conditie dat men niets meer kan hebben.' Gisteren zijn nog drie zieke bewoners naar het ziekenhuis overgebracht. Het aantal opgenomen patienten bedroeg vanmorgen zestien. In het tehuis zelf worden nog acht mensen wegens de besmetting verpleegd. Van de veertien personeelsleden die ziek werden, zijn alleen de drie uit de keuken nog niet genezen.