Pechiney

Pechiney Nederland (aluminium halffabrikaten) heeft over 1989 een winst behaald van fl. 106,3 mln, 23 pct minder dan in 1988. De omzet was met fl. 795,8 mln negen pct hoger dan die van het jaar ervoor. Deze stijging was vooral een gevolg van de betering van de prijzen bij verkoop aan het moederbedrijf in Frankrijk met 8,3 pct. De kostprijzen stegen sterker dan de verkopen door de stijging van de prijs van de belangrijkste grondstof, aluinaarde, met 62 pct. Hierdoor bleef het resultaat van 1989 per saldo bijna een kwart onder dat van 1988. Voor het lopende jaar houdt Pechiney Nederland rekening met ongunstige factoren. De ontwikkeling van de aluminiummarkt baart zorgen en de grondstoffenprijzen blijven stijgen. Daar komen een toenemend verzuim en een stijgend ongevallencijfer bij.