Moskou en Tirana knopen relaties aan

MOSKOU, 31 juli De Sovjet-Unie en Albanie hebben besloten na een breuk van bijna dertig jaar weer diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Daarover is overeenstemming bereikt tijdens bilateraal overleg in Sofia, eind juni, en in Tirana, gisteren. Een hoge Sovjet-delegatie onder leiding van onderminister van buitenlandse zaken Joeli Kvitsinski bevindt zich sinds het weekeinde in de Albanese hoofdstad.

Volgens een bekendmaking van TASS heeft 'wederzijdse vriendschap en de behoefte de samenwerking te bevorderen' geleid tot de beslissing weer relaties aan te knopen. Die relaties moeten zijn gebaseerd op de principes van 'soevereiniteit, gelijkheid en niet-inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden'.

De twee landen zijn overeengekomen de contacten op politiek, economisch, wetenschappelijk, technisch en cultureel gebied uit te breiden.

De Sovjet-Unie tracht al jaren Albanie ertoe te bewegen de breuk van 1961 ongedaan te maken. Onder de voormalige Albanese partijchef Enver Hoxha was dat onmogelijk; zelfs onder zijn opvolger, de huidige partijleider en president Ramiz Alia, wordt de Sovjet-Unie nog vrijwel dagelijks in de Albanese media voorgesteld als een land waar het kapitalisme in ere wordt hersteld. Desondanks heeft het Albanese regime al enkele weken geleden laten doorschemeren zich niet langer te verzetten tegen het herstel van de diplomatieke relaties. Ook met Groot-Brittannie en de Verenigde Staten zijn betrekkingen nu mogelijk. Onder Hoxha waren ze dat niet.

Albanie verbrak de betrekkingen met Moskou in 1961 naar aanleiding van de destalinisering in de Sovjet-Unie, Sovjet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden, economische druk op Albanie, militaire eisen waaraan Hoxha niet wenste te voldoen en ideologische meningsverschillen. Ook de breuk tussen de Sovjet-Unie en China en de toenadering tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavie speelden een belangrijke rol. China werd na de breuk de belangrijkste bondgenoot van Albanie. Het bleef dat tot 1978, toen Hoxha ook met het Chinese bewind brak. Sindsdien bevond Albanie zich in een internationaal isolement, waaruit het zich pas vorig en dit jaar losmaakt. (Reuter, UPI)