Meer woningen bij Schiphol geisoleerd

DEN HAAG, 31 juli Door de toename van het aantal vluchten op Schiphol zullen meer woningen tegen geluidshinder moeten worden geisoleerd dan aanvankelijk was gepland. De isolatiekosten, in 1984 geraamd op 150 miljoen gulden, komen nu uit op 527 miljoen. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft dat gisteren meegedeeld. Het ministerie ging ervanuit dat het gebied waarbinnen woningen tegen geluidshinder moeten worden geisoleerd, beperkt zou blijven doordat de vliegtuigen geluidsarmer worden. De financiering van de isolatie komt voor rekening van de Stichting Geluidsisolatie Schiphol. De stichting zal de kosten verhalen op de luchtvaartmaatschappijen door verhoging van het landingsgeld.