'Faillissement van opleiding te wijten aan wanbeleid'

ROTTERDAM, 31 juli Een gesubsidieerde opleiding in informatica in Rotterdam voor jonge werknemers in de administratieve sector, de stichting Riso, is failliet verklaard. De 47 personeelsleden zijn ontslagen. Het instituut, dat volgens de curator, mr. J. H. Mentink, jaarlijks vier tot vijf miljoen subsidie kreeg van het ministerie van sociale zaken, heeft een schuld van twee miljoen gulden, waarvan de helft aan de belasting en de bedrijfsvereniging. Volgens Mentink is het faillissement te wijten aan gebrekkig management. Van de 47 personeelsleden waren er naar zijn mening dertig overbodig. Als gevolg van financieel wanbeleid was het niet mogelijk de salarissen uit te betalen. De bank, Credit Lyonais, had sinds half juni een krediet van vier ton verstrekt en was niet bereid meer geld te verstrekken. Inmiddels heeft de bank beslag gelegd op de goederen.