EG: landbouwsubsidie met 30 procent omlaag

DROMOLAND CASTLE, 31 juli De Europese Commissie heeft voorgesteld de subsidies voor landbouw mondiaal zodanig te verlagen dat de steunverlening in 1996 30 procent onder het niveau van 1986 komt te liggen.

Met dit voorstel heeft EG-commissaris voor landbouw, de Ier Ray MacSharry, gisteren de ministers van landbouw van de Verenigde Staten, Canada, Australie en Japan verrast. De ministers waren informeel bijeen in het Ierse Dromoland Castle om oplossingen te zoeken voor de vastgelopen onderhandelingen in het kader van de GATT, de Algemene overeenkomst over tarieven en handel. Jarenlang internationaal overleg over de afschaffing van handelsbarrieres dreigt te mislukken als er geen overeenstemming over de afschaffing van landbouwsubsidies wordt bereikt.

De Verenigde Staten reageerden terughoudend op het nieuwe Europese voorstel. Minister van landbouw Clayton Yeutter hield het officiele standpunt van de Amerikaanse regering nog voor zich, maar een van zijn medewerkers liet zich ontvallen dat het 'onze indruk is dat 30 procent niet erg veel is'. Het is voor het eerst in de drie jaar durende onderhandelingsronde dat Brussel heeft aangegeven hoeveel subsidievermindering men acceptabel acht.

Een Amerikaanse woordvoerder vond dat het EG-voorstel ingrijpender klinkt dan het in werkelijkheid is. Hij verwees naar een studie van de OESO, de club van 24 rijke landen, waaruit blijkt dat de Verenigde Staten hun subsidies sinds 1986 al met meer dan 30 procent hebben verminderd en dat de EG zelf sindsdien al meer dan 20 procent van de subsidies heeft afgeschaft. Het zou dus betrekkelijk eenvoudig zijn om aan de normen van MacSharry te voldoen.

Yeutter herhaalde gisteren zijn kritiek op het EG-voorstel dat iedere lidstaat de mogelijkheid geeft om zelf te bepalen hoe de verlaging van de subsidies bereikt moet worden. (Reuter, AP)