Chinese partijleider op bezoek in Tibet om 'rust tebevorderen'

PEKING, 31 juli De Chinese partij-leider Jiang Zemin heeft een bezoek gebracht aan Tibet om 'veiligheid en stabiliteit' in het geteisterde Himalaya-gebied te bevorderen na de opheffing van de staat van beleg op 1 mei jongstleden. Het is voor het eerst dat een partijleider Tibet bezoekt sinds mei 1980 toen de pas benoemde secretaris-generaal in Lhasa zijn verontschuldigingen aanbood voor 'het falen van het communistische regime om het lot van het Tibetaanse volk te verbeteren'.

Dat falen werd toen geweten aan het 'linkse beleid' van het Mao-tijdperk. Onder meer om zijn Tibetaanse excuses werd Hu Yaobang in januari 1987 afgezet.

Jiang Zemin heeft er tien jaar na dato geen twijfel over laten bestaan dat het linkse beleid terug is. In een met linkse leuzen doorspekte redevoering riep Jiang de Tibetanen op speciale aandacht te besteden aan morele opvoeding in patriottisme en socialisme 'zodat kinderen vanaf hun kleuterjaren beseffen dat Tibet een heilig en onscheidbaar deel van het Chinese moederland is en dat 'er geen socialistisch nieuw Tibet kan bestaan zonder de communistische partij'. Staande op een jeep, geflankeerd door de Chinese regionale militaire bevelhebber generaal Zhang Taiheng, inspecteerde Jiang de troepen, hetgeen zijn positie als opvolger van Deng Xiaoping als voorzitter van de Centrale Militaire Commissie van de partij moet onderstrepen. Na de opheffing van de staat van beleg, begin mei, lanceerde de hoogste Chinees in Tibet, partijsecretaris Hu Jintao, een campagne om de relaties tussen militairen en burgers te verbeteren, onder andere door het inschakelen van het leger in de weg- en waterbouw. De civiele gouverneur van Tibet, Doje Cering, werd in juni ontslagen, kennelijk wegens heimelijke sympathie voor de onafhankelijkheidsbeweging. Hij werd vervangen door een andere in China opgeleide Tibetaan, Gyaincain Norbu, een ex-rechter en -aanklager en tot voor kort veiligheidsspecialist die zich een voorstander van harde maatregelen heeft getoond.

In de redevoering en besprekingen van Jiang Zemin met regionale functionarissen stond stabilisering centraal. Noodzakelijke voorwaarde hiervoor was 'resolute, harde maatregelen te nemen tegen separatisten in binnen- en buitenland, die ordeverstoringen ensceneren en de sociale stabiliteit verstoren'.

Jiang beloofde nieuwe investeringen van de centrale autoriteiten voor de ontwikkeling van de drie rivierdalen in Tibet, de veeteelt en de economie als geheel.

    • Willem van Kemenade