Bewoners reageren vrij laconiek op sterfgevallen

VENLO, 31 juli Voor de afdeling De Vorstenheuvel van het verzorgings- en verpleegtehuis Maria Auxiliatrix in Venlo koestert een groepje bewoners zich in de late middagzon. Men drinkt een glaasje. Een man heeft juist zijn borrel op. 'Tegen de wormen', zoals hij zegt. Op het journaal van zeven uur heeft men de jobstijding gehoord. In Maria Auxiliatrix zijn tot drie uur die middag zeven doden te betreuren, vermoedelijk als gevolg van een besmetting met de Salmonellabacterie. Een vrouw in het gezelschap at zondagmiddag 22 juli van de bavarois, waarin rauwe eieren waren verwerkt die naar wordt aangenomen met de bacterie waren besmet. 'Ik heb er geen enkele last van gehad.'

Het groepje reageert vrij laconiek. 'We zijn niet ongerust', zegt de man van het borreltje. 'De verzorging hier is prima, jammer dat dit soort dingen voorkomt.'

Een vrouw in een rolstoel: 'We schrikken hier niet zo van doden of zieke mensen, want daar worden we dagelijks mee geconfronteerd.'

Gehaast op en neer rennend personeel onthoudt zich van commentaar. Voor een andere afdeling prijzen een man en een vrouw in rolstoelen zich gelukkig die zondagmiddag niet van de bavarois te hebben gegeten, omdat ze die dag thuis doorbrachten. Ook hier geen enkele reactie van schrik. Het drukke gedoe van fotografen en journalisten lijkt min of meer langs iedereen heen te gaan.

Even tevoren heeft directeur H. Cornelissen van Maria Auxiliatrix, in allerijl van vakantie teruggekeerd, gezegd: 'Ik dacht twee jaar geleden, toen ik hier directeur werd, dat het een leuk baantje was, maar dit is natuurlijk verschrikkelijk, vooral voor de nabestaanden.' Vorige week dinsdag, twee dagen na het zondagmaal, waren in het tehuis, dat in Venlo ligt op een lommerrijk terrein van 42 hectare en waar in totaal ruim 300 mensen worden verpleegd, de eerste ziekteverschijnselen geconstateerd. Ze wezen twee dagen later in de richting van een besmetting met Salmonella. Ongeveer vijftig bewoners en veertien personeelsleden vertoonden verschijnselen als misselijkheid, braken, diarree en uitdroging.

Stabiel

Donderdag nog had de directie laten weten dat de zaak geheel onder controle leek en dat de zieken aan de beterende hand waren. Maar op diezelfde dag werd het overlijden bekend van een bewoner, zoals de directie gisteren in een communique liet weten, 'waarschijnlijk mede als gevolg van de door de besmetting ontstane ziekteverschijnselen.'

Sindsdien zijn nog zes mensen in het verpleeghuis overleden. Volgens directeur Cornelissen gaat het om mensen die al in een terminale fase van hun ziekteproces waren en die daardoor een zwakke conditie hadden. 'De vermoedelijke besmetting was in feite', aldus Cornelissen, 'de druppel die de emmer deed overlopen.' In het ziekenhuis van Venlo worden zestien bewoners en een ziekenverzorgende verpleegd, van wie er gisteren acht het volgens Cornelissen 'redelijk' maakten. De meesten liggen aan een infuus om verdere uitdroging te voorkomen. In het tehuis zelf liggen nog eens acht mensen te bed. Hun toestand noemde Cornelissen 'stabiel, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen.'

Het gaat, met uitzondering van de ziekenverzorgende, om mensen die allen ouder zijn dan 80 jaar.

Gisteren heeft de directie de overlijdensgevallen gemeld aan de inspecteur voor de volksgezondheid in Maastricht, de basisgezondheidsdienst in Venlo en aan de Keuringsdienst voor waren. Op dit moment worden de eieren, die in de bavarois zijn gebruikt, op last van de inspectie onderzocht door het Rijksinstituut voor de volksgezondheid.

Cornelissen zegt dat het advies van de inspecties om in verband met elders opgetreden Salmonellabesmettingen met name aan bejaarde mensen geen rauwe eieren te geven in het huis bekend is gemaakt. 'Maar de kok moet een black-out hebben gehad. Een andere mogelijkheid, aldus Cornelissen, 'is dat er door personeelsgebrek wegens de vakantie een vergissing is gemaakt.'

Of er tegen de betreffende kok maatregelen worden genomen, wilde Cornelissen nog niet zeggen, 'maar mij lijkt dat de man met deze toestand al genoeg is gestraft.'

    • Max Paumen