Winst Shell Oil daalt 63 procent

ROTTERDAM, 30 juli Door het beeindigen van olie- en gasprojecten voor de kust van Californie en in de Beaufort zee en lage olieprijzen is de winst van Shell Oil, de Amerikaanse werkmaatschappij van de Koninklijke Shell/Groep, het afgelopen kwartaal met 63 procent gedaald.

In het tweede kwartaal van 1990 kwam de winst uit op 161 miljoen dollar na een winst van 440 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De kwartaalomzet verminderde van 5,9 miljard tot 5,2 miljard dollar.

Over de eerste zes maanden van 1990 daalde de winst van 801 miljoen tot 363 miljoen dollar. De omzet verminderde van elf tot 10,9 miljoen dollar. Shell Oil besloot tot afschrijving van off shoreprojecten door de 'voortdurende vertraging' bij het verkrijgen van vergunningen. President Bush besloot vorige maand dat er in verband met de bescherming van het zeemilieu voor de kusten van een aantal Amerikaanse staten voorlopig niet meer naar olie of gas mag worden geboord. Voor een aantal grote projecten waarin ook Shell Oil participeerde, betekent dat een vertraging van zes tot tien jaar.

De maatschappij zag verder de winst bij de olieprodukten dalen als gevolg van een omvangrijk onderhoudsprogramma in zijn raffinaderijen. Ook moest er meer geld worden gestoken in milieuvriendelijke installaties. Bij de chemische produkten daalde de winstmarge vergeleken bij het record-niveau van vorig jaar.