Werkloosheid DDR stijgt tot kwart miljoen mensen

OOST-BERLIJN, 30 juli Het aantal werklozen in de DDR is in juli toegenomen tot een kwart miljoen. Na de vorming van de economische en monetaire unie tussen Oost- en West-Duitsland, begin deze maand, zijn er meer dan 100.000 werklozen bijgekomen. Dat heeft de Oostduitse minister voor arbeid, Regine Hildebrandt (Ost-SPD) gisteren bekend gemaakt.

Het Oostduitse begrotingstekort stijgt het komende half jaar sneller dan verwacht wegens grotere overheidsuitgaven, vooral aan werkloosheidsuitkeringen, waartegen lagere belastinginkomsten staan. Het Oostduitse ministerie van financien verwacht dat het begrotingstekort de komende zes maanden minstens 10 miljard D-mark hoger zal uitkomen dan geraamd.

Het Westduitse ministerie van financien ging er vorige maand nog van uit dat het begrotingstekort van de DDR zich zou stabiliseren op 32 miljard D-mark. Westduitse zegslieden verwijten de Oostduitsers gebrek aan begrotingsdiscipline.

Een woordvoerder van het Oostduitse ministerie noemde de Westduitse kritiek onterecht. 'De oorspronkelijke ramingen gingen uit van een stijging tot 450.000 werklozen. De komende zes maanden zal de stijging van de werkloosheid waarschijnlijk twee keer zo groot zijn. Bovendien hebben onze boeren tweederde in plaats van de verwachte eenderde van hun afzetmarkt verloren.' De stijging van de Oostduitse werkloosheid was het sterkst in de eerste helft van de maand, vlak nadat de Oost- en Westduitse economieen werden samengebracht. Volgens de Oostduitse minister van arbeid had het werkloosheidscijfer nog veel hoger kunnen zijn. De Oostduitse regering heeft het werkloosheidscijfer kunstmatig gedrukt door honderdduizenden tijdelijke overheidsbanen te creeren, aldus Hildebrandt. Werknemers hoeven bij dit soort banen weinig of niets uit te voeren.

Hildebrandt voorspelt dat in de Oostduitse industrie ongeveer een miljoen banen verloren zullen gaan. Sommige sectoren als de chemie zullen in hun geheel komen stil te liggen omdat zij te veel schade toebrengen aan het milieu. Verder verwacht zij dat in de landbouw 250.000 banen zullen verdwijnen. (Reuter, ANP)