Verzet tegen Attali bij Oost-Europabank

ROTTERDAM, 30 juli Binnen het bestuur van de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa is wrevel ontstaan over het eerste optreden van Jacques Attali, de president van de nieuwe bank. Zowel het gedrag van Attali als zijn plannen voor de organisatie van de bank hebben bij een aantal grote lidstaten irritatie gewekt.

Vertegenwoordigers van de 42 leden van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (afgekort tot EBRD in het Engels) kwamen vorige week in Londen voor het eerst bijeen. Attali, die in de race om het presidentschap van de bank ex-minister Ruding dit voorjaar versloeg, zette in een monoloog van een uur zijn ideeen uiteen voor een 'presidentiele organisatie' van de EBRD en voor het opzetten van een netwerk van vestigingen in Oost-Europa.

Attali wil zoveel mogelijk bevoegdheden voor de president van de bank en zo min mogelijk bemoeienis van de raad van bestuur, waarin de 42 lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij de goedkeuring van leningen en projecten. Verder was in zijn organisatieschema geen plaats ingeruimd voor een tweede man. Op deze post, die door een Amerikaan zal worden bezet, is nog niemand benoemd. Als kandidaat wordt Ernest Stern genoemd, de huidige tweede man van de Wereldbank.

Lokale vestigingen zouden de bureaukosten van de bank volgens de Verenigde Staten en enkele Westeuropese landen nodeloos vergroten. Bovendien wordt gevreesd dat hierdoor geld zal worden toegezegd terwijl er nog geen duidelijk omschreven beleidsplan voor het soort projecten is opgesteld. Een Amerikaanse functionaris heeft Attali's voorstellen 'volstrekt onaanvaardbaar' genoemd. Hij zei dat de goedkeuring van het Amerikaanse lidmaatschap van de EBRD in het Congres onzeker wordt als Attali aan zijn plannen vasthoudt. De Verenigde Staten zijn met tien procent de grootste afzonderlijke aandeelhouder van de bank, die een kapitaal van 10 miljard ECU (23 miljard gulden) krijgt.

Ook Groot-Brittannie en enkele andere Westeuropese landen zijn van mening dat Attali met zijn voorstellen afwijkt van de opzet van de bank zoals die is vastgelegd in de statuten. Attali heeft te horen gekregen dat hij zijn plannen moet aanpassen voor de volgende bijeenkomst, in oktober.

De kritiek op de bijeenkomst vorige week in Londen, die door een deelnemer als 'zeer gespannen' werd omschreven, richtte zich eveneens op de stijl van Attali zelf. Attali duldde geen tegenspraak en hem werd door de overige deelnemers arrogantie verweten.