Sharon wil miljarden voor opvang migranten

JERUZALEM, 30 juli De Israelische minster van woningbouw, Ariel Sharon, heeft gisteren voorgesteld om de komende vijf jaar bijna veertien miljard dollar uit te trekken voor de huisvesting van de aanhoudende stroom immigranten uit de Sovjet-Unie. Sharons plan werd gisteren in het kabinet besproken, waar het tot verdeelde reacties leidde. Donderdag wordt het overleg voortgezet.

Minister van financien, Yitzhak Modai, zei dat Israel zich een dergelijk ambitieus plan niet kan veroorloven. 'Er is een grens aan de mate waarin we de begroting kunnen oprekken (...) We zijn een arm land, we kunnen deze belasting op de begroting van de regering niet aan', verklaarde Modai op een persconferentie na het kabinetsberaad. Volgens hem gaat het plan van Sharon voorbij aan de fondsen die ook nodig zullen zijn voor het scheppen van werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg voor de nieuwkomers.

In totaal zullen naar verwachting voor 1995 een miljoen joden uit de Sovjet-Unie emigreren naar Israel. Sinds het begin van dit jaar zijn ruim 60.000 immigranten gearriveerd, terwijl voor eind dit jaar nog eens 90.000 mensen worden verwacht.

Sharon betoogt dat wanneer zijn plan niet wordt aangenomen veel Israeliers, die door rijkere immigranten uit hun huurwoningen zijn verdreven en geen nieuwe woningen kunnen vinden, een zware winter voor de boeg hebben. 'De winter komt er aan. Honderden wonen buiten en hun aantal zal tegen het einde van het jaar stijgen', aldus Sharon. (Reuter, AP)