Senaat Polen geeft sein tot privatisering

WARSCHAU, 30 juli De Poolse Senaat heeft eind vorige week ingestemd met de belangrijke privatiseringswet. De wet, die voorziet in de privatisering van tachtig procent van de industrie, bepaalt overigens dat buitenlanders geen onroerend goed mogen bezitten.

De Senaat keurde het wetsvoorstel goed met zestig tegen zeven stemmen bij twee onthoudingen. De tweede kamer van het parlement, de Sejm, heeft het al eerder goedgekeurd. De wet is volgens minister van financien Balcerowicz de meest fundamentele van het hele hervormingsprogramma.

De privatisering van de staatsindustrie is een cruciaal onderdeel van de pogingen het socialistische commandosysteem te transformeren in een systeem dat is gebaseerd op particulier initiatief. Alle 7600 staatsbedrijven komen in principe voor privatisering in aanmerking. De transformatie verloopt geleidelijk: van de grote bedrijven zal dit jaar hoogstens een tiental aan investeerders worden verkocht; bij de kleine bedrijven ligt het tempo veel hoger. Alle Poolse burgers krijgen een voucher die kan worden ingewisseld tegen een aandeel in een bedrijf, als gevolg waarvan ook Polen zonder spaargeld 65 procent van de bevolking kunnen deelnemen aan de privatisering van het staatsbezit.

De bepaling dat buitenlanders geen onroerend goed mogen bezitten is een reactie op de wijd verbreide vrees dat het staatsbezit 'in de uitverkoop' wordt gedaan en dat vooral kapitaalkrachtige buitenlanders met name Duitsers daarvan zullen profiteren.