Schippers eisen in kort geding naleven akkoord

DEN HAAG, 30 juli Binnenschippers spannen een kort geding aan tegen minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) om naleving te eisen van het 'Akkoord van Gorkum'. Zij hebben dat zaterdag in Rotterdam besloten op voorstel van de 'Zes van Gorkum'. Dat is de actiegroep die in 1988 met de toenmalige minister van verkeer Smit-Kroes het akkoord sloot dat een einde maakte aan de blokkades van binnenschippers tegen het eigen vervoer door het Rotterdamse veevoederbedrijf Granaria.

De schippers vinden dat de Wet vervoer binnenvaart, die ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt, nog te veel mogelijkheden biedt goederen buiten de schippersbeurs om te vervoeren. In de wet wordt onder meer geregeld wanneer bedrijven goederen via de beurs en het stelsel van evenredige vrachtverdeling moeten aanbieden en wanneer zij dat via eigen vervoer of vaste contracten met vervoerders mogen regelen.

De schippers wijten dit aan het ontbreken van het begrip 'algemeen vervoersbelang' in het wetsontwerp. Maij-Weggen heeft de schippers in een brief laten weten dat dit begrip weliswaar niet in concreto is opgenomen in de nieuwe wet, maar dat het daarvoor wel het uitgangspunt is geweest. In het verleden gaf het begrip aanleiding tot interpretatieverschillen tussen verladers en vervoerders.

De Zes van Gorkum hebben destijds de actievoerende binnenschippers beloofd dat zij de naleving van het akkoord zouden controleren en zonodig opnieuw in actie zouden komen. Dat moment achten zij nu aangebroken, zo bleek zaterdag in Rotterdam. De actiegroep is in de Granaria-affaire ontstaan nadat de reguliere schippersbonden zich op last van een rechterlijke uitspraak van acties als blokkades moesten onthouden.

De bonden staan inhoudelijk achter de eisen, maar vinden dat eerst door gesprekken met Tweede-Kamerleden en de minister moet worden geprobeerd het wetsvoorstel te wijzigen. Woordvoerder J. de Vries van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond zei vanochtend dat er twee grote 'pijnpunten' zijn. De schippers vinden het onaanvaardbaar dat Maij-Weggen voor partijen van 200 ton of een veelvoud daarvan toestaat dat zij buiten de beurs om worden vervoerd. Hetzelfde geldt voor het containervervoer dat volgens de minister eveneens buiten het vrachtverdelingsstelsel kan blijven. Wel is de minister teruggekomen op haar voornemen de zeehavens geheel buiten dit stelsel te laten. Maij-Weggen zal waarschijnlijk niet op korte termijn op de overige eisen van de schippers ingaan. Zij is tot 15 augustus op vakantie.