Hervorming van Sovjet-economie verscherpt crisis

MOSKOU, 30 juli De aarzelende hervorming van de Sovjet-economie heeft ervoor gezorgd dat de economische crisis in het land aanhoudt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het afgelopen weekeinde zijn vrijgegeven. Zowel het bruto nationaal produkt, het nationaal inkomen als de arbeidsproduktiviteit zijn in de eerste helft van dit jaar gedaald.

In de gehele Sovjet-economie werd in het eerste halfjaar 3,9 procent minder winst gemaakt. De industriele produktie daalde in vergelijking met vorig jaar met 0,7 procent. De vermindering wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de moeizame conversie van de militaire industrie naar de produktie van consumptiegoederen.

Het inkomen van de bevolking steeg gemiddeld met 12,9 procent. Een groot deel van die loonstijging is te verklaren uit een groei van de collectieve sector.

Pag.6: Crisis in USSR