Grondmonsters bij afvaloven Friesland

LEEUWARDEN, 30 juli Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) gaat grondmonsters nemen in een straal van tien kilometer rondom de gesloten vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden. Het RIVM onderzoekt al melkmonsters van koeien die in de omgeving van de verbrandingsoven grazen. Koeien kunnen bij het grazen met dioxinen besmette grond binnenkrijgen. Wat er met de grond moet gebeuren als het dioxinengehalte inderdaad boven de norm ligt is onduidelijk. Het gras zelf wordt niet onderzocht, omdat de regen de stof er gemakkelijk afspoelt, aldus het RIVM. De verbrandingsinstallatie in Leeuwarden ging twee weken geleden dicht omdat de dioxinen-uitstoot hoger was dan de toegestane hoeveelheid.