EG-steun voor vijf Nederlandse opleidingen

ROTTERDAM, 30 juli De Europese Commissie heeft 1,6 miljoen gulden subsidie uitgetrokken voor vijf internationaal opgezette opleidingsprojecten in Nederland. De opleidingen worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven. Deze samenwerking, HITEC (Hoger onderwijs en Industrie in Technologie in Noord- en Oost-Nederland) werd opgezet in het kader van het zogenoemde COMETT-subsidieprogramma van de EG, dat samenwerking tussen universiteiten en bedrijven op het gebied van geavanceerde technologie wil stimuleren. De subsidie wordt uitgesmeerd over drie jaar (1990-1992). Dertig instellingen en organisaties nemen deel aan HITEC, waaronder een aantal hogescholen, Kamers van Koophandel, Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf, bedrijven en de universiteiten van Groningen en Twente.

Een driejarig project bedrijfsopleidingen van de universiteit van Twente in samenwerking met die van Limerick (Ierland) en Sussex (Engeland) voor het ontwerpen en verspreiden van opleidingen voor bedrijven, ontvangt 573.000 gulden. De universiteit van Groningen krijgt samen met een aantal partners uit het bedrijfsleven en instellingen eveneens 573.000 gulden toegewezen voor het project DECIDE (Development of European Courses on Information and Datacom Engineering), dat zo'n 26 cursussen zal gaan bevatten, op te stellen door de gezamelijke partners.