'Bezuiniging is doodsteek voor kaderwerk vakbeweging'

DEN HAAG, 30 juli Bij acht vormingscentra en nog zeven andere welzijnsinstelingen dwarrelde vorige week een ministeriele brief op de deurmat met de mededeling dat het voor het komende begrotingsjaar afgelopen zal zijn met de rijkssubsidies.

FNV en CNV reageerden woedend op de vooraankondiging van minister d'Ancona (WVC) over bezuinigingen op de vormingsinstituten van beide vakcentrales.

In totaal gaat het om een bedrag van negen miljoen gulden. Het Scholingsinstituut FNV te Epe moet in de plannen van de minister 1,2 miljoen gulden inleveren en die van het CNV in Doorn zeven ton.

Het overige geld wil de minister halen bij instellingen zoals de Stichting Secretariaat Arbeidsvoorwaarden Welzijnswerk, De Nederlandse Jeugdherbergcentrale, de Vereniging Maritiem Gezinscontact en het Nederlands Bureau voor Toerisme. Dit alles in het kader van de zogenoemde een-procentsoperatie die onlangs door het kabinet is vastgesteld en waarbij ieder departement een procent van de eigen begoting moet inleveren.

Het vormings- en internaatswerk wordt met deze bezuinigingsronde niet voor de eerste keer getroffen. Al in het begin van de jaren '80 moesten ook deze instellingen in het kader van algemene bezuinigingen inleveren. Dat werd in die periode nog opgevangen door in te teren op eigen vermogens en fusies. 'De afgelopen jaren hebben we voortdurend te maken gehad met bezuinigingen', zegt administrateur T. Vister van het Scholingsinstituut FNV. 'Wij geven 30.000 dagdelen cursussen en daarvan werden er nog maar 24.000 gesubsidieerd. Voor de rest zijn wij door fusies en overhevelingen van cursussen naar andere noodlijdende instituten inkomsten kwijtgeraakt. Nu wil men er blijkbaar helemaal een streep onder zetten'. Overigens maakt de aangekondigde bezuiniging van 1,2 miljoen op dit scholingsinstituut slecht tien procent van de totale inkomsten uit. De rest komt binnen door cursusgeld en bijdragen van de aangesloten bonden. De vormingsinstituten zijn vooral bedoeld voor kader- en ondernemingsraadsleden. Scholing wordt onder meer gegeven op het terrein van de sociale zekerheid, de studiefinanciering en de problematiek met de etnische minderheden.

Het CNV reageerde ook furieus: 'Als dit voorgenomen besluit werkelijkheid wordt, betekent dat de doodsteek voor het kaderwerk van de vakbeweging. Met name vrouwen en etnische minderheden, voor wie een groot deel van de CNV-kadercursussen is bestemd, zullen de dupe worden van deze onverstandige, onverantwoorde en onbegrijpelijke beslissing', zo zei CNV-voorzitter H. Hofstede.

Op het ministerie heeft men blijkbaar met dergelijke felle reacties rekening gehouden. 'Daarvoor is juist zo'n vooraankondiging', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Anders hadden we tot de derde dinsdag in september het ook wel stil kunnen houden. Nu kunnen de instellingen tijdig in beroep gaan bij de Raad van State', aldus de woordvoerder die meent dat de vormingsinstituten 'marktgerichter' en dus niet alleen voor vakbondsleden moeten gaan werken om de aangekondigde bezuinigingen te kunnen opvangen.

    • Henk Kool