Andreotti bezweert in recordtijd gevaar crisis

ROME, 30 juli De regering van premier Giulio Andreotti heeft zaterdag het vertrouwen van de Kamer gekregen nadat een kabinetscrisis over de mediawet was bezworen. Andreotti had vijf afgetreden ministers, allen lid van de linkervleugel van de christen-democratische partij, direct vervangen door vijf andere christen-democaten. De premier had vrijdagmiddag maar veertig seconden nodig om zijn oplossing aan de Kamer te presenteren. Vanaf een briefje las hij de namen voor van de opvolgers van de vijf dissidente bewindslieden. Aan het eind van de dag werden die al beedigd. Hiermee was in een paar uur, met een snelheid die nog niet eerder is vertoond in de Italiaanse politiek, een oplossing gevonden voor de crisis in het kabinet.

Met 356 tegen 177 stemmen ging de Kamer de volgende dag akkoord met deze oplossing. Ook de parlementariers van de linkervleugel gaven Andreotti hun vertrouwen. Riccardo Misasi, de afgetreden minister voor de Mezzogiorno (Zuid-Italie), zei dat hij en zijn vier collega's waren afgetreden om de vrijheid van meningsuiting en het pluralisme te garanderen, maar dat de linkervleugel geen kabinetscrisis wilde veroorzaken over de mediawet. De vijf ministers hadden donderdagnacht hun aftreden bekendgemaakt omdat het voorstel voor een nieuwe mediawet in ogen teveel bepalingen kent ten gunste van de commerciele zenders van Silvio Berlusconi. Deze is met drie nationale commerciele zenders en een advertentiebureau dat ook voor andere commerciele zenders reclame werft, de enige concurrent van betekenis voor de drie staatszenders van de RAI. De Kamer zou zich vanmiddag uitspreken over het amendement dat de regering heeft aangebracht op het oorspronkelijk wetsvoorstel. De communistische oppositie heeft aangekondigd daarbij de zaal te zullen verlaten, omdat opnieuw de vertrouwenskwestie zal worden gesteld om de regeringsfracties te dwingen tot stemdiscipline. Morgen zou het volledige wetsvoorstel in stemming komen. Hoewel de linkervleugel van de christen-democraten, die ongeveer dertig procent van de partij beslaat, zaterdag heeft meegestemd met de rest van de fractie, is de sfeer binnen de christen-democratische partij na het vertrek van de vijf bewindslieden sterk verslechterd. Partijsecretaris Forlani overweegt spoedoverleg te organiseren van het partijbestuur, om te voorkomen dat de spanningen na de vakantie opnieuw tot uitbarsting komen.

    • Marc Leijendekker