Woedende reacties op stopzetten subsidies

ROTTERDAM, 28 juli De vakcentrales FNV en CNV hebben woedend gereageerd op de plannen van WVC-minister d'Ancona om de subsidies voor hun vormingsinstituten te beeindigen. Dat lot hangt het FNV-scholingsinstituut in Epe boven het hoofd en het Slotemaker de Bruine-instituut (SBI) in Doorn waarin het CNV participeert.

De FNV dreigt plotseling een subsidie van 1,2 miljoen kwijt te raken en het CNV een bedrag van zeven ton. 'Als we de minister niet van deze onzalige plannen afhelpen betekent dit de doodsteek voor het vormingswerk van de christelijke vakbeweging en daarmee voor een van de belangrijkste activiteiten die we ontplooien. Vorming van goed vakbondskader bijvoorbeeld is voor ons van zeer groot belang', aldus voorzitter H. Hofstede van het CNV. Het CNV is jaarlijks ongeveer een miljoen gulden kwijt aan vormingsactiviteiten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cursussen voor kaderleden, bewustwordingsprojecten, emancipatieprogramma's en dergelijke. Van dat bedrag fourneert WVC tot nu toe zeven ton, de rest betaalt de vakcentrale uit eigen middelen. Hofstede zegt dat het onmogelijk is dat het CNV van het ene op het andere jaar zeven ton kan opbrengen. De FNV is 'furieus'.

FNV-secretaris H. Muller zegt dat de 'heilloze plannen van d'Ancona hoe dan ook van tafel moeten'.

De bezuiniging treft de actviteiten in het FNV-scholingsinstituut dat ondermeer is gespecialiseerd in de opleiding van de kaderleden, 'het cement van de vakbeweging', zegt de FNV in een verklaring.

Ook het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) heeft verontwaardigd gereageerd op het voornemen van minister d'Ancona. 'Het schrappen van de subsidie voor het tijdschrift voor de senior-reiziger Aktief en Vrij is onverstandig, het blad kan niet voortbestaan zonder de subsidie.'

Het NBT is verbaasd over het voornemen omdat besprekingen over de toekomst van het blad nog gaande zijn. Het bureau vindt het storend dat de minister aan de ene kant roept tot meer zelfstandigheid van ouderen en aan de andere kant de weg daartoe afsnijdt. Behalve de kwart miljoen gulden WVC-subsidie steekt het NBT zelf ook nog eens zo'n drie tot vier ton in het blad.