Slachtverbod voor varkens afgezwakt

ROTTERDAM, 28 juli Het slachtverbod voor Belgische varkens, uitgevaardigd als gevolg van de epidemie van varkenspest, wordt afgezwakt. Slachten in de 'bufferzones' is nu weer toegestaan, mits het vlees niet wordt geexporteerd. Hiertoe heeft het veterinair comite van de EG, dat is samengesteld uit veterinaire deskundigen uit de lidstaten van de gemeenschap, gisteren besloten.

Het vervoersverbod dat geldt voor Nederlandse varkenshouders in een deel van Zeeuws-Vlaanden en Noord-Brabant (bij Baarle-Nassau) blijft vooralsnog gehandhaafd. Half augustus komt het veterinair comite opnieuw bijeen. Belgie hoopt dat dan ook het exportverbod op Belgisch varkensvlees kan worden opgeheven. Maar dan moet worden voldaan aan een reeks voorwaarden, die gisteren werden gepreciseerd. Er mogen bijvoorbeeld 30 dagen achtereen geen nieuwe pesthaarden ontstaan, het bloedonderzoek van varkens moet de gewenste resultaten opleveren, etc.

Sinds in januari de eerste haard van varkenspest werd aangetroffen, is twaalf procent van de Belgische varkensstapel afgemaakt. Op 85 procent van de Belgische varkensproduktie rust een exportverbod; de stallen zitten dan ook overvol met slachtrijpe dieren. Donderdag sprak de Belgische premier Martens, vergezeld van staatssecretaris De Keersemaeker voor Europese Zaken en landbouw, met de voorzitter van de Europese Commissie, Delors, en EG-landbouwcommissaris MacSharry.