Signalen uit gezonken containers

Per jaar worden enkele tientallen tankcontainers een prooi van de golven. Ze komen in zee doordat ze bij ruw weer overboord slaan, of simpel doordat het containerschip vergaat. De containers vormen een gevaar voor de scheepvaart vaak blijven ze vlak onder het wateroppervlak zweven en vroeg of laat gaan ze lekken. Met een tankcontainer komt zo'n twintig- tot dertigduizend liter meestal schadelijke lading in zee. Het is daarom van groot belang dat hij tijdig wordt geborgen.

De Nederlandse containerfabrikant MiG International BV heeft een simpel systeem ontwikkeld waarmee de opsporing wordt vergemakkelijkt. Het bestaat uit een baken dat in elke container wordt ingebouwd. Na onderdompeling wordt het apparaat actief en gaat signalen uitzenden die door een satelliet worden doorgegeven aan een grondstation of een bergingsschip. De batterij heeft een levensduur van vijf jaar en kan de zender 30 dagen laten werken. Het apparaat weerstaat de waterdruk tot op op 5.000 meter diepte en is zo klein dat het desgewenst ook in een vat kan worden ingebouwd.