Senaat VS stemt voor sancties tegen Irak

WASHINGTON, 28 juli De Amerikaanse Senaat heeft zich gisteren uitgesproken voor economische sancties tegen Irak.

De Senaat nam met 80 tegen zestien stemmen een amendement aan op de landbouwwet. Het amendement, ingediend door de Republikeinse senator Alfonse D'Amato, voorziet in de stopzetting van bankgaranties die de regering in Irak krijgt voor kredieten waarmee in de VS landbouw- en andere produkten worden gekocht. Daarmee is een bedrag gemoeid van 1,2 miljard dollar.

In Washington is gezegd dat de Amerikaanse regering verdere economische sancties tegen Irak overweegt om het ongenoegen van Washington over het doen en laten van de Iraakse regering tot uitdrukking te brengen. Zo zou worden overwogen Irak weer te plaatsen op de lijst van 'terroristische landen'.

Een dergelijke maatregel zou tot gevolg hebben dat de Iraakse export naar de VS met aanzienlijk hogere tariefmuren wordt beperkt en dat Irak alle kredietgaranties kwijtraakt.

D'Amato stelde gisteren dat het tijd wordt Irak niet langer tegemoet te komen alsof het 'een vriend en bondgenoot is'.

Het is overigens nog de vraag of de maatregelen van de Senaat ook werkelijk van kracht worden. Ze maken deel uit van een heftig omstreden wetsvoorstel. Bovendien heeft de landbouwlobby in Washington al aangekondigd het amendement aan te vechten. Een van de woordvoerders van die lobby, senator Richard Lugar, stelde gisteren dat het een illusie is te geloven dat economische sancties het regime in Bagdad tot een ander beleid zullen brengen. (AFP, AP)