'Rechtspositie universiteiten goed geregeld'

ROTTERDAM, 28 juli De huidige rechtspositieregelingen bieden de universiteiten en hogescholen voldoende ruimte voor een eigen personeelsbeleid. Ze moeten alleen de mogelijkheden ervan beter benutten.

Dit schrijft de Adviesraad voor het hoger onderwijs (ARHO) in een advies aan minister Ritzen (onderwijs) over het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor zelfstandiger universiteiten en hogescholen.

Er is geen aanleiding het personeel in het hoger onderwijs de ambtenarenstatus te ontnemen, zoals door de instellingen is bepleit, aldus de ARHO. In het private rechtsverkeer moeten de universiteiten en hogescholen aan dezelfde eisen voldoen als op dit moment.

Toevallige schaarste op de arbeidsmarkt is volgens de raad onvoldoende reden om docenten en onderzoekers beter te betalen dan hun collega's in minder gevraagde disciplines: ze worden betaald voor de functie die ze vervullen en die wordt niet bepaald door de arbeidsmarkt. Als universiteiten en hogescholen moeite hebben bij het aantrekken van voldoende personeel kunnen ze beter proberen het werkklimaat te verbeteren. De huidige voorzieningen zijn voldoende, maar de instellingen zouden bij het gebruik daarvan minder aan regels gebonden moeten zijn. De raad waarschuwt voor het laten verwerven van neveninkomsten door dit personeel: nevenwerkzaamheden gaan ten koste van het onderwijs en onderzoek.

Voor toptalent moeten betere arbeidsvoorwaarden, waaronder honorering, mogelijk worden dan voor de rest van het personeel, aldus de raad. Daarvan zou alleen de procedure moeten worden vastgelegd. Net zoals bij de aanschaf van kostbare apparaten zou geval voor geval op zijn merites bekeken moeten worden, aldus de raad.