Opec: olieprijs drie dollar per vat hoger

GENEVE, 28 juli De dertien olieministers van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, hebben gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe richtprijs van 21 dollar per vat (159 liter). Dat is drie dollar meer dan de huidige richtprijs, maar vier dollar minder dan Irak had geeist. Het is nog onzeker of de nieuwe richtprijs gevolgen zal hebben voor de prijs van benzine in Nederland, want afgewacht moet worden of de OPEC-leden zich aan de prijs zullen houden.

Markt-analytici typeren de overeenkomst als een knieval voor de 'haviken', waaronder Irak. Bagdad had gedreigd met militaire interventie tegen de Golfstaten Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die van overproduktie met als gevolg prijsbederf werden beschuldigd. Irak eiste een straffe controle op produktie en vooral op de quota, om de prijs zo hoog mogelijk op te vijzelen. Onder invloed van Iraks dreigement steeg de prijs van een vat Noordzee Brent eerder deze week al tot dichtbij 20 dollar per vat.

Het akkoord van gisteren kon de vrije oliemarkt nauwelijks in beweging krijgen. De prijs van olie uit het Noordzeeveld-Brent voor levering in september steeg aanvankelijk met 50 dollarcent tot 19,70 dollar per vat. Maar omvangrijke verkopen haalde de prijs weer naar beneden tot 19,51 dollar 25 dollarcent boven het prijsniveau van de dag ervoor.

De overeenkomst tussen de dertien olieministers is een compromis tussen de rijke Golfstaten met een grote produktiecapaciteit, die een bescheiden prijsverhoging voorstaan, gekoppeld aan hogere produktie, en de OPEC-leden met minder grote reserves, zoals Gabon, Qatar, Indonesie, Algerije en Iran, die geen restcapaciteit hebben en een zo hoog mogelijke prijs willen.

In hoeverre de nieuwe richtprijs relevant is zal afhangen van de mate waarin de OPEC-leden zich ditmaal houden aan de hun toegewezen produktiequota. Als gevolg van een gebrekkige produktiediscipline binnen het kartel boet de invloed van OPEC op de prijsontwikkeling in, ook al gelet op het slinkende aandeel van OPEC-oliesoorten op de wereldmarkt. Om dit euvel tegen te gaan zal het OPEC-marktcomite, bestaand uit delegatiehoofden van alle lidstaten, de prijsontwikkeling nauwlettend volgen, zo staat in het slotcommunique. 'De produktie en leverantie van olie door de lidstaten zal bovendien strikt worden gecontroleerd', en 'alle leden hebben toegezegd de overeenkomst strikt na te leven met inbegrip van de toegewezen quota'. Kenners van de markt zetten vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van het akkoord. 'OPEC loopt nog steeds achter de feiten aan door de prijsontwikkeling op de markt te volgen', beweert een Amerikaans deskundige, 'in plaats van die prijs te dicteren met een streng produktiebeleid'.

'We gaan een heel nieuw tijdperk in', aldus een euforische OPEC-voorzitter, de Algerijnse olieminister Boussena, 'waarin de prijzen stelselmatig verbeteren'.

OPEC stelt het produktievolume voor de rest van dit jaar vast op 22,491 miljoen vaten per dag. Voor het derde kwartaal wordt een vraag naar OPEC-olie verwacht van 21,8 miljoen vaten per dag. Voor het vierde kwartaal voorspelt OPEC een vraag van 24,4 miljoen vaten.

    • Willem Offenberg