Lagere groei en minder inflatie VS in afgelopen driemaanden

WASHINGTON, 28 juli De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal afgekoeld met een lagere groei en lagere inflatie. De groei ligt ver beneden het niveau van vorig jaar toen al een dieptepunt in zeven jaar werd bereikt.

Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel.

Het bruto nationaal produkt van de Verenigde Staten is volgens voorlopige cijfers in het tweede kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 1,2 procent gegroeid tegen 1,7 procent in het eerste kwartaal. Deskundigen hadden een groei van 1,6 procent verwacht.

De afkoeling van de economie ging gepaard met een daling van de inflatie van 4,8 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal naar 4,4 procent in het tweede kwartaal.

Een groei van 1,2 procent ligt bijna op de helft van de 2 procent die de Amerikaanse regering zich tot doel heeft gesteld. De Amerikaanse economie moet er in de tweede helft van dit jaar 2,9 procent op vooruitgaan wil de raming van het Witte Huis voor 1990 uitkomen.

Een belangrijk deel van de groei is kunstmatig in verband met omvangrijke voorraadvorming in het Amerikaanse bedrijfsleven. Vooral de auto-industrie legde de afgelopen drie maanden voorraden aan met het oog op te verwachten stakingen in het komende najaar. De voorraden namen met 26,2 miljard dollar toe tegen een vermindering met 2,2 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar.

Door de sterke voorraadgroei werd de zwakkere consumptieve vraag grotendeels gecamoufleerd. De consumptieve vraag naar goederen en diensten is in het tweede kwartaal licht geslonken met 2,1 miljard dollar. Dat steekt schril af tegen de stijging van de vraag met 7,4 miljard dollar in het eerste kwartaal.

De vraag naar duurzame consumptiegoederen liep zelfs met 9,9 miljard dollar terug tegen een toename met 14,5 miljard in het eerste kwartaal. De vraag naar verbruiksgoederen slonk 10,2 miljard dollar (daling eerste kwartaal 7,4 miljard). Het ministerie van handel stelde het groeicijfer voor het eerste kwartaal bij van 1,9 naar 1,7 procent op jaarbasis. Ook de economische groeicijfers voor de jaren 1987 tot en met 1989 zijn gecorrigeerd. Het bruto nationaal produkt groeide in 1989 met 2,5 procent op jaarbasis (was 3 procent). Daarmee vertoont 1989 het laagste groeicijfer in de afgelopen zeven jaar. In 1982 werd ook een groeipercentage van slechts 2,5 werd gemeten.