'Kritiek van Brinkman is achterhaald'

DEN HAAG, 28 juli PvdA-fractievoorzitter Woltgens vindt dat zijn CDA-collega Brinkman met de voorstellen voor een verdere terugdringing van de collectieve sector een achterhaalde discussie is begonnen. De opmerkingen van Brinkman in het blad Christen Democratische Verkenningen passen in 'een voorbije decade', aldus de PvdA-fractievoorzitter vandaag in een artikel in deze krant.

Woltgens zegt met Brinkman te betwijfelen of alle ambtenaren wel op de juiste plek zitten. Daarom moet volgens hem ook worden doorgegaan met reorganisatie, decentralisatie en afslanking van overheidstaken, maar hij denkt dat Brinkman over zijn doel heenschiet door ook specifieke verantwoordelijkheden van de landelijke overheid te willen decentraliseren.

Hij meent dat de jaren negentig een geleidelijke verschuiving in het denkpatroon te zien zullen geven waarbij de verzorgingsstaat weer 'nieuwe glans' krijgt.

Pag.7: Overheid is er voor ons allen