Geen vergunning voor Broomchemie

DEN HAAG, 28 juli Broomchemie in Terneuzen krijgt geen tijdelijke toestemming voor het verbranden van broomhoudend afval op zee. De Raad van State heeft het verzoek om ontheffing gisteren afgewezen. Het bedrijf heeft in het verleden gedurende een lange reeks van jaren bedrijfsafval op zee laten verbranden. Broomchemie heeft die activiteit onder druk van de overheid moeten beeindigen. Eind dit jaar staakt Nederland uit milieu-overwegingen definitief de verbranding van afval op zee. Sinds vorig jaar worden al geen nieuwe ontheffingen meer verleend.