Foto

AMSTERDAM, 28 juli Een groot aantal binnen- en buitenlandse bezoekers heeft in het gastenboek van Museum Overholland in Amsterdam blijk gegeven van teleurstelling over de sluiting van het particuliere museum, die na dit weekeinde onafwendbaar lijkt te zijn. Velen zijn boos op de gemeente. Bezoekers willen desnoods zelf bemiddelen, zo schrijven ze, of dringen er bij B en W op aan 'alles, alles te doen' om het museum te behouden. 'Hebben wij dit gemeentebestuur gekozen? Als Amsterdammers moeten wij ons schamen dat we dit geaccepteerd hebben. Bestolen zijn we!', aldus een bezoeker. 'Niet weggaan s.v.p.', en 'Jammer, dat we weer een culturele instelling minder hebben en een pretpark meer'.

Inmiddels blijkt dat een recente bemiddelingspoging tussen de gemeente Amsterdam en de museumdirectie, ondernomen door een lid van Vereniging Vrienden van museum Overholland, op niets is uitgelopen. Volgens de gemeente is deze anonieme persoon daartoe aangezocht, volgens Braun was het een initiatief van de 'vriend' zelf. 'Een welgemeende poging, ingegeven door de ook bij hem bestaande verontwaardiging over de manier waarop ons particulier initiatief door de overheid is beschadigd', aldus Braun. Het college van B en W zegt echter, ook na sluiting, nog met Braun te willen praten over 'de omstandigheden waaronder hij het mogelijk acht Overholland te heropenen'.

Museum Overholland verloor eerder een kort geding tegen de oprichting van het Village Van Gogh op het Museumplein. Op 21 augustus dient het hoger hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding. 'Ik heb schriftelijke toezeggingen van B en W die ze niet zijn nagekomen', herhaalde Braun gisteren; 'op mijn brieven noch op een open brief zijn ze serieus ingegaan. Zij lieten me eerder weten er alles aan te willen doen om Overholland voor Amsterdam te behouden. Het gaat er niet om wat men wil, het gaat er om wat men er voor over heeft, heb ik toen geschreven'. Op de vraag of er misschien toch nog een kleine kans bestaat op voortzetting van Museum Overholland, zei Braun gisteren 'dat er dan wel heel wat moet gebeuren, en dan bedoel ik inhoudelijk'.

Verder wilde de museumdirecteur hierop niet ingaan. Tot en met morgen is de tentoonstelling Black USA nog in Overholland te zien. (foto NRC Handelsblad/Leo van Velzen)