'Drugmafia financieel eigenaar apotheken'

DEN HAAG, 28 juli De Vereniging van Openbare Apothekers (VOA) vreest dat de 'drugmafia financieel eigenaar wordt van de Nederlandse apotheken'. Dat schrijft de vereniging aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in een reactie op diens plan volgend jaar het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) in te voeren. Het systeem gaat uit van een vastgestelde prijs binnen een groep geneesmiddelen die de ziekenfondspatient vergoed krijgt. Gebruikt hij iets duurders dan moet het verschil worden bijbetaald.

Simons heeft de betrokkenen eind mei gevraagd commentaar te leveren op het plan. De VOA, waarbij een op de tien zelfstandig gevestigde apothekers zijn aangesloten meent dat de reeks maatregelen die Simons en zijn voorgangers hebben genomen nog het best te vergelijken zijn met 'de drooglegging in Amerika in het begin van deze eeuw'. Door de financiele problemen waarin de apothekers terecht zijn gekomen zouden nu malafide financiers de apothekers te hulp schieten. Als enige tegenprestatie wordt regelmatig 'een pot Rohypnol en andere drugs' gevraagd. 'Wij voorspellen u dat Nederland op zeer korte termijn een drugsexporterend land zal worden. De bron zal de Nederlandse apotheek zijn die tegen kostprijs de drugs aflevert', zo waarschuwt de VOA, die een lijst met aktiepunten heeft bijgevoegd, 'zoals die is doorgegeven door de verschillende regionale aktie-comite's in den lande'.

Tot de tientallen punten bevattende lijst met aktie-plannen behoort bijvoorbeeld het collectief ontslag van apothekers-assistentes, een collectieve aanvraag van het faillissement van de Nederlandse apotheken, collectief de Bijstand in en het stoppen van alle overleg met artsen, verpleeghuizen, overheid, verzekeraars en ziekenfondsen. Voorts wordt de industrie gevraagd een procent van haar omzet af te staan aan het stakingsfonds. 'Verpakkingen worden niet meer aangebroken. Als een patient dertig tabletten moet hebben en het geneesmiddel in een pot van duizend stuks zit dan dient de patient duizend tabletten te betalen, want wij krijgen geen spillage meer vergoed', zo stelt de brief. Secretaris mr. E. D. Harderwijk van de apothekersorganisatie KNMP, met wie de VOA gezamenlijk de akties had willen ondernemen zegt bij het lezen van de brief 'ogen als schoteltjes' te hebben gehad. 'Wij distantieren ons volledig van deze apothekers. Zowel de toon als de inhoud van de brief passen niet bij het aanzien van deze beroepsgroep. Wij zijn hier buitengewoon ongelukkig mee', aldus Harderwijk. De VOA zelf wil de brief pas nader toelichten, zodra er een reactie van de staatssecretaris is.