Boeren beschuldigen premier Lubbers van niet nakomen beloften

TZUMMARUM, 28 juli In een geladen sfeer hebben gisteravond honderden boeren uit Friesland, Groningen en de Flevopolders premier Lubbers ervan beschuldigd dat hij zijn beloften schendt. Lubbers beloofde in het voorjaar in Hoogeveen, tijdens de landelijke acties van de akkerbouwers, dat de graanprijzen niet omlaag zouden gaan. 'Maar inmiddels zijn de prijzen ten opzichte van 1989 met 7 tot 8 procent gedaald, 'zei akkerbouwer E. L. Vogels uit Firdgum, die het initiatief voor de bijeenkomst nam.

Bovendien is er de kwestie van de 90 miljoen gulden steun die minister Braks aan de akkerbouwers heeft toegezegd maar waarvan de besteding op zich laat wachten. Het geld is bedoeld voor de herstructurering van de akkerbouw. Als de overheid geen haast maakt kunnen nieuwe acties niet worden uitgesloten, stelde voorzitter Jans Leeuwma van de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap. 'Actievoerende boeren, hou uw troepen paraat', riep hij de vierhonderd strijdlustige boeren toe.

Onder zijn toehoorders bestond echter nogal wat twijfel over het Landbouwschap. 'Het initiatief moet steeds van onderop komen, nu ook weer', zei Vogels na afloop van de bijeenkomst die, hoopte hij, 'landelijk een sneeuwbaleffect zal hebben'.

Volgens Vogels moet het Landbouwschap iemand aanstellen 'en dat hoeft geen boer te zijn, begrijpt u me goed' die zich geheel en al richt op het verdedigen van de belangen van de boeren, en niet tevens allerlei andere zaken en belangen moet behartigen.