Zes jaar voor veel studenten economie niet lang genoeg

ROTTERDAM, 27 juli Van de economie-studenten die in 1983 zijn begonnen, doet ruim een kwart (26 procent) langer dan zes jaar over de studie. Bij de technische wetenschappen is dat 22 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de aantallen studenten en auditoren aan de universiteiten.

De universiteiten tellen in het studiejaar 1989/1990 in totaal 3.563 auditoren. Dat zijn studerenden die de inschrijvingstijd van zes jaar als student hebben verbruikt en hun opleiding moeten afmaken zonder studiebeurs en tegen betaling van een hoger collegegeld.

Het aantal auditoren is 14 procent van het aantal eerstejaars dat in 1983 met een studie begon en ruim twee procent van het aantal ingeschrevenen in het lopende studiejaar. In het studiejaar 1988/1989 stonden nog slechts 1.642 auditoren ingeschreven. De medische studierichtingen en wiskunde en natuurwetenschappen tellen relatief weinig auditoren.

Binnen de technische wetenschappen loopt het aantal auditoren per studierichting overigens sterk uiteen. Bij civiele techniek, bouwkunde, elektrotechniek, lucht- en ruimtevaart, industrieel ontwerpen en mijnbouwkunde is het aantal auditoren erg hoog: 33 procent bij civiele techniek en bouwkunde van de studenten uit 1983 was op de peildatum van het CBS bezig met een zevende studiejaar. Andere vakken binnen de technische wetenschappen liggen onder het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor de met de technische wetenschappen vergelijkbare beta-studies.

Daarnaast tellen de universiteiten dit studiejaar 7.119 extranei, studenten die nog wel examens kunnen afleggen maar geen onderwijs mogen volgen. Dat zijn er bijna zeshonderd meer dan het jaar daarvoor.