Zending wapens voor Suriname onderschept

ROTTERDAM/ PARAMARIBO, 27 juli - Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) heeft begin vorige maand toestemming geweigerd voor de doorvoer van drie partijen wapens, bestemd voor Suriname.

Volgens een woordvoerder van het ministerie geldt de richtlijn dat 'de Nederlandse regering direct noch indirect meewerkt aan de bewapening van legerleider Bouterse.' De eerste partij bestond uit twee raketwerpers en werd begin juni in een loods op Schiphol aangetroffen door de douane. Op de vrachtbrief stond 'general equipment'. Wapenzendingen dienen volgens de Wapen- en Munitiewet te zijn voorzien van een 'consent voor doorvoer', dat moet worden verleend door de Commissaris van de Koningin. De Commissaris geeft die verklaring pas af na een positief advies van de minister van buitenlandse zaken.

De minister heeft op grond van de richtlijn toestemming geweigerd. Na overleg met de Belgische autoriteiten zijn de per vrachtauto vanuit Zaventem aangevoerde raketwerpers teruggestuurd.

De wapens zijn afkomstig van de FN Fabrieken in Herstel en vertegenwoordigen een waarde van 350.000 dollar. De Belgische autoriteiten hebben buitenlandse zaken de garantie gegeven dat de wapens niet opnieuw naar Suriname zullen worden verzonden.

Twee andere partijen werden door de douane aangetroffen in de haven van Rotterdam. Volgens een woordvoerder van buitenlandse zaken ging het in die gevallen om lichte artillerie-wapens uit Oostenrijk en ammunitie uit Finland.

Ook bij deze zendingen ontbrak een consent voor doorvoer. De exporteur heeft die aangevraagd bij de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, maar ook in deze gevallen leverde dat een weigering op. De wapens en ammunitie zijn in beslag genomen door de Rotterdamse douane.

Officier van justitie mr. J. Mooijen zegt dat nog wordt onderzocht of de wapens illegaal ons land binnengekomen zijn. 'Daar zou justitieel nog een staartje aan kunnen zitten, maar het ziet er naar uit dat er niet met valse papieren is gewerkt.'

'Wij gaan er vooralsnog van uit dat de firma's waar de wapens van afkomstig zijn een tikje naief zijn geweest en kennelijk niet op de hoogte waren van de Nederlandse gedragslijnen bij wapenexport naar Suriname', aldus Mooijen.

Majoor R. Sital, lid van de Surinaamse legertop verklaarde gisteren dat het om een normale wapenzending gaat, 'die op reguliere wijze is gekocht en betaald.'

Het Surinaamse leger heeft voor buitenlandse aankopen de beschikking over een budget van 500.000 dollar per maand. Over de besteding daarvan wordt door het leger geen verantwoording afgelegd aan regering en parlement, zo heeft de Surinaamse Rekenkamer vastgesteld.