'Woningbeleid in Den Haag veel te traag'

DEN HAAG, 27 juli Hij was straaljagerpiloot en had eigenlijk de burgerluchtvaart ingewild. Maar in 1964, toen hij afzwaaide als officier-vlieger van het 311de squadron op Volkel, was er een wachtlijst voor piloten die de burgerluchtvaart in wilden. H. J. Werkhoven (54) mag zich sinds het begin van deze maand algemeen directeur van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Den Haag noemen. In zijn vrije tijd 'zo'n slordige 10 uur per week' is hij voorzitter van de voetbalclub FC Den Haag.

Na elf jaar vliegen bij de luchtmacht, koos hij voor een keurige burgerbaan: personeelsfunctionaris bij de Vereenigde Utrechtsche IJzerhandel. Via enkele omzwervingen kwam hij zeven jaar geleden als directeur van de woningbouwvereniging 's-Gravenhage weer terug in zijn geboortestad. En nu dus bij de pas gereorganiseerde voormalige diensten volkshuisvesting en Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Den Haag de hoogste ambtelijke functie. Werkhoven. Een Hagenaar die, zoals zo veel echte Hagenaars, op een niet uit te leggen manier van zijn stad houdt.

Voorzitter van niet de gemakkelijkste voetbalclub uit de ere-divisie en tegelijkertijd directeur zijn van een gemeentelijke dienst is voor hem geen probleem. Het betekent voor Werkhoven eerder een voordeel. Want de wethouder volkshuisvesting in Den Haag, waar hij direct onder resulteert, heeft toevallig ook sport in zijn portefeuille. 'Bij mijn benoeming is natuurlijk in het college aan de orde geweest of deze twee functies wel te combineren zijn. Afgesproken is dat we in de praktijk wel zullen zien hoe het gaat. Als belangen botsen, dan kies ik voor mijn baan. Daar verdien ik tenslotte mijn brood mee'. Maar voorlopig ziet Werkhoven alleen maar voordelen en hoopt dat hij vanuit zijn huidige post een oud plan te realiseren. Als het aan hem ligt kunnen straks huurders van gemeentewoningen en corporatiewoningen, voor een geringe opslag op de huur in het bezit komen van een seizoenkaart voor FC Den Haag. 'Zo'n kaart is voor moeder op vaderdag toch nog een hele uitgave. Als je dat wat kan spreiden over het hele jaar, dan is iedereen daarmee gebaat. Mensen van de federatie van woningbouwverenigingen in Den Haag hebben enthousiast gereageerd'.

Als het lukt wil hij het niet alleen tot een seizoenkaart voor FC Den Haag beperkt houden maar via opcenten zijn huurders ook toegangskaarten voor voorstellingen in het muziektheater verkopen. 'Noem het maar een stukje sociale vernieuwing.' Voor de rest wil Werkhoven zijn baan en zijn hobby zo veel mogelijk gescheiden houden. 'Ik wil niet in het stadhuis op de gang voortdurend als voorzitter van de voetbalclub worden aangesproken. Hier heb ik een andere functie.' Net als veel deskundige volkshuisvesters in Nederland maakt hij zich ernstig zorgen over de verslapte (politieke) aandacht voor de woningbouw in Nederland. Hij meent dat minder geld voor de stadsvernieuwing reeds nu tot stagnatie leidt in de grote steden. 'Dat komt ook door de prijsontwikkeling. De aankoop van de oude panden is bijna niet meer te doen. In Den Haag moet nu al meer dan 50.000 gulden worden neergeteld. Dat is niet leuk meer'. Het leidt tot uitstel en vertraging. Steeds meer wordt afgezien van sloop en nieuwbouw en denkt men aan instandhouden en renoveren. Maar ook dat gaat Werkhoven te traag. Zeker in de na-oorlogse wijken van Den Haag. Den Haag Zuid-West. 'Als daar geen ingrijpende maatregelen worden genomen, hebben we over tien jaar weer nieuwe stadsvernieuwingsgebieden. De aandacht mag niet verslappen, integendeel.' Verontwaardigd is hij dan ook dat staatssecretaris Heerma (VROM) bij de begrotingsopsteling voor het komende jaar zo gemakkelijk akkoord is gegaan met bezuinigingen op zijn departement.

Werkhoven vindt dat meer gedifferentieerd moet worden gebouwd, dus ook in de duurdere categorie. 'Zonodig met subsidies. Het is goed voor de doorstroming en ook een vorm van sociale vernieuwing. Dat mistige begrip betekent voor mij ook meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de dingen om je heen. Hoe kan dat beter dan het stimuleren van het eigen woningbezit. Gemeenten en corporaties moeten in aanmerking komende woningen verkopen. Desnoods met service-contracten. Op de verkoop van woningen rust nog steeds een taboe. Onzin. De gemeente en de corporaties hebben een taak waar het gaat om de huisvesting van de allerzwaksten in de samenleving. Maar laat voor de rest alsjeblieft zo veel mogelijk over aan de vrije markt en aan de mensen zelf. Wij hebben in Den Haag een wachtlijst van 50.000 woningzoekenden. Iedereen schrijft zich maar in. Ik wil duidelijk maken dat we in de distributiealleen voor de allerzwaksten werken. Dan wordt de lijst een stuk korter. Daarmee is de nood voor die andere mensen niet minder. Maar je maakt wel duidelijk dat de overheid niet meer voor iedereen zorgt. Dat je zelf ook verantwoordelijk bent. Zo zie ik de sociale vernieuwing.' Tenslotte meent hij dat de huurders het de laatste jaren flink hebben laten afweten en dat zij zich beter zouden moeten organiseren. 'Zeker als de corporaties meer marktgericht gaan werken, verwacht ik spanningen binnen die verenigingen. De huurder moet zich buiten de corporatie sterker organiseren en zich meer gedragen als huurder/consument. De corporaties kunnen dan meer bedrijfsmatig werken zoals ook Heerma voorstaat. Als de directeur van zo'n corporatie nieuwe stijl verantwoording moet afleggen aan een ledenraad dan botsen de belangen. Dat gaat niet', zo is zijn overtuiging.

Zonder enig probleem schakelt hij desgevraagd over op zijn passie en hobby, de voetbalsport. 'We zijn het afgelopen jaar in de eredivisie gebleven. Dat is een mooi resultaat. Dit jaar moeten we dat consolideren en het nog beter doen. In twee, drie jaar moet FC Den Haag weer bij de top horen.

Den Haag kan volgens Werkhoven niet zonder betaalde voetbalclub. Ook al geeft dat nog zo veel problemen en moet de gemeente dit jaar vier miljoen gulden uittrekken voor veiligheidsvoorzieningen aan het stadion. 'Wat dat betreft mag ik graag burgemeester Havermans aanhalen. Die zei laatst dat als een grote stad geen betaalde club heeft, je er voor moet zorgen dat je er nooit een krijgt. Maar als je er wel een hebt, moet je er alles aan doen om dat vooral zo te houden.'

    • Henk Kool