Wombatten

Zoals bekend heeft ieder land een eigen wijs en een eigen eer, maar weten jullie ook dat ieder land zijn eigen verkeersborden heeft? Zo zie je in Nederland vaak een driehoekig waarschuwingsbord met een hert erop. Dat betekent: 'Pas op! Overstekende herten!' Vreemd genoeg zie je nooit eens zo'n bord met een hond, een poes, een egel of een worm erop. Dat komt natuurlijk omdat de auto's gewoon die honden, poezen, egels en wormen doodrijden, zonder daarbij een deuk op te lopen.

Maar onlangs kreeg ik van een familielid een foto, die gemaakt is door een Australische fotograaf. Hierboven zien jullie die foto.

Het dier op het rechterverkeersbord herkennen jullie natuurlijk meteen. Dat is een kangoeroe. Maar weten jullie ook welk dier er op dat linkerbord staat? Dat is een wombat. Het bord betekent dus: 'Pas op! Overstekende wombatten!' Er zijn twee soorten wombatten: de Vombatus ursinus en de Lasiorphinus latifrons (dat is latijn). De ursinus, of de gewone wombat, lijkt het meest op een marmot. De latifrons heeft het meeste weg van een kleine beer. Onze wombat op het verkeersbord is dus een latifrons.

Buiten Australie komen wombatten niet voor. Zij leven in zelf gegraven holen, die soms hele dorpen vormen. Evenals de kangoeroes zijn wombatten buideldieren, dat wil zeggen dat hun kinderen geboren worden in een huidplooi onder de buik. De kangoeroes dragen die buidel mee als een boodschappentas aan de voorkant van hun buik. Maar omdat de wombatten gravers zijn, zit bij hen die buidel op een andere plaats, namelijk tussen de benen.

Valt jullie aan de verkeersborden nog wat anders op? Kijk eens goed. eronder staat: 'next 79 km' wat betekent: 'de volgende 79 kilometer'. Waarom geen 78 of 80? Wat knap van die bordenzetter dat hij wist dat er precies over 79 kilometer geen kangoeroes en wombatten meer oversteken. Geheimzinnig, of niet? Misschien heeft over 79 kilometer wel de grote kangoeroe- en wombatteneter huis gehouden.

Australie schijnt nu eenmaal een heel vreemd land te zijn, waar alles anders is.

    • Max Pam