Term zigeuner gaat uit politieregisters

DEN HAAG, 27 juli De omschrijving 'zigeuner' wordt binnenkort uit de politieregisters geschrapt. Dit schrijft minister Dales (binnenlandse zaken) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Haar voorganger deed in 1988 eenzelfde toezegging, maar desondanks bleef het woord zigeuner op de landelijke meldingsformulieren van de politie voorkomen. Volgens Dales heeft de trage gang van zaken te maken met het ambtelijke overleg over een nieuwe opzet van het persoonsgedeelte van de meldingsformulieren. Op de formulieren van de Centrale Recherche Informatiedienst is de omschrijving zigeuner inmiddels geschrapt.