Sovjet-scholieren bezoeken Nederland

ZEIST, 27 juli Madina Kaparova (15) toont trots het speldje op haar bloes waar het hoofd van Gorbatsjov op prijkt. 'He is my twoth father'. Vriendin Karina Abdulkhakimova (16) verbetert schaterend het Engels van Madina, en haast zich in haar eigen Engels te verklaren dat niet ieder Russisch kind zo intiem is met de Sovjet-partijleider.

Madina laat het er niet bij zitten. 'Perestrojka is international friendship', werpt ze tegen. Het staat voor haar als een paal boven water dat dankzij de politiek van vadertje Gorbatsjov zij en nog vier andere kinderen uit de Sovjet-Unie het komend jaar in Nederland kunnen doorbrengen. Karina knikt. Haar vader is geen lid van de partij, die van Madina wel, zegt ze even later.

Niet bekend

Omdat het om een uitwisselingsproject gaat zullen volgend jaar een aantal Nederlandse kinderen een tegenbezoek van een maand aan Rusland brengen. Langer bleek niet mogelijk gezien de gebrekkige huisvesting van de gastgezinnen en de moeite die zij moeten doen om aan levensmiddelen te komen. De organisatie koos er voor om de kinderen bij 'doorsnee' Russische gezinnen onder te brengen. Alleen dan kunnen de scholieren een goed beeld krijgen van de Russische cultuur, vindt de YFU. Ook in andere opzichten probeert de organisatie van haar uitwisselingen zo min mogelijk een elitaire aangelegenheid te maken. De ouders betalen slechts een gedeelte van de kosten van de uitwisseling. De Nederlandse afdeling betaalt het zak- en reisgeld van de kinderen uit de Sovjet-Unie. De gastgezinnen nemen de kosten van het levensonderhoud voor hun rekening. Het ministerie van onderwijs betaalt het lesgeld. Selectie door de Russische zusterorganisatie vond plaats op grond van motivatie en vakkenpakket: de kinderen moesten Duits of Engels hebben gehad. Cijfers waren wat minder belangrijk.

Niettemin blijkt de selectie op talenkennis toch tot een bepaald publiek te leiden. De meeste kinderen komen uit gezinnen waar de westerse talen niet volslagen onbekend zijn. De vader van Karina werkt bij een grote organisatie voor import en export-artikelen. Maar die van Madina is gewoon boer, vertelt een van de organisatoren. 'De voorhoede-beweging vind je hier, niet de elite', luidt zijn conclusie.