Restauratie Hilversums stadhuis niet voltooid

HILVERSUM, 27 juli Het is onzeker of de restauratie van het stadhuis van Hilversum kan worden voltooid nu het ministerie van WVC de gemeente heeft laten weten dat de overheidsinspanningen tot nu toe 'het maximaal haalbare zijn gebleken'. De restauratie van het beroemde gebouw van de architect Dudok kost 27 miljoen gulden. Volgens de gemeente heeft het ministerie in 1988 toegezegd de restauratie te zullen subsidieren als de gemeente de vereiste eigen bijdrage levert. De gemeente Hilversum heeft hiertoe 16,5 miljoen gereserveerd. Aan de eerste fase van het project, die nu bijna is afgesloten, heeft WVC 3,6 miljoen bijgedragen. Volgens de burgemeester, Kraayeveld-Wouters, moet WVC nu ook bijdragen aan de rest van het project. 'Nimmer is gesteld dat Hilversum na 1990 geen geld meer zou krijgen', aldus de burgemeester.

Als de subsidie inderdaad wordt beeindigd, zal volgens de burgemeester de restauratie moeten worden stopgezet. Omdat de gemeente rekende op een ononderbroken uitvoering van de restauratie, zijn er tal van maatregelen genomen, zoals een omvangrijke verhuisoperatie van het stadhuis. Het stopzetten van de restauratie zou een enorme financiele strop betekenen voor de gemeente, die het eerste jaar bijna een miljoen gulden zal bedragen.

De gemeente bereikte in 1988 overeenstemming met WVC over subsidie voor de restauratie van drie 'moderne momumenten' in de stad: het raadhuis, het voormalig sanatorium Zonnestraal en het cultureel centrum Gooiland. Volgens de burgemeester is de staat van de gebouwen alarmerend: 'De stenen vielen uit de toren van het raadhuis op de bruidsparen. Gelukkig is de toren nu vrijwel hersteld. Maar in de andere gebouwen hebben weer en wind nog steeds vrij spel. Het is nu of nooit'. De subsidie voor Zonnestraal, dat binnenkort leeg komt te staan, blijft wel gehandhaafd, maar dat neemt de teleurstelling van burgermeester en wethouders over het stadhuis niet weg. De gemeente bereidt een beroep voor bij de Raad van State tegen de beslissing van minister d'Ancona.