Provincie wil borden Maij verwijderen

DEN HAAG, 27 juli De provincie Zuid-Holland vindt dat de nieuwe mottoborden langs de snelwegen die tegen te hard rijden waarschuwen, moeten worden verwijderd. Volgens gedeputeerde P. van Heemst zijn ze in strijd met de provinciale landschapsverordening.

Het ministerie van verkeer en waterstaat is het daarmee niet eens omdat de borden, die 2,5 bij 3,5 meter groot zijn, geen reclame bevatten maar een verkeersaanduiding. Niettemin zal het departement over de plaatsing van de borden met Zuid-Holland en de andere provincies praten.

Tot nu toe zijn sinds vorige maand alleen in Zuid-Holland 25 mottoborden geplaatst. Het moeten er 80 in het hele land worden. De borden bevatten de tekst 'te hard rijden kost te veel' en een afbeelding van een spelend kind in de natuur. De bedoeling is onder handhaving van de tekst regelmatig nieuwe afbeeldingen op de borden te plaatsen.

De provincie Zuid-Holland zegt een terughoudend beleid met borden langs wegen te voeren om te voorkomen dat er een 'oerwoud aan reclameborden' ontstaat. Zij is bereid de mottoborden in de buurt van de steden toe te staan, maar eist van het ministerie nader overleg over de maat en de kleur. Ook de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zeeland hebben daarop aangedrongen.

Pag.7: In de marge: Brulkikker