Peepshow moet voortaan aan minimumeisen voldoen

AMSTERDAM, 27 juli Peepshows, sex-automatenhallen en soortgelijke instellingen in Amsterdam zullen binnenkort aan minumumeisen moeten voldoen. Alleen dan wil de gemeente een vergunning afgeven voor een sexbedrijf. Bordelen vallen buiten de nieuwe regeling, zolang de wet op de prostitutie die bordelen verbiedt niet is gewijzigd.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning zijn dat in het bedrijf geen prostitutie wordt bedreven, dat er geen minderjarigen werken en er geen vrouwen worden verhandeld. In de hoofdstad bestaan op het ogenblik 31 sexbedrijven. De gemeente is niet van plan een maximum te stellen aan dit aantal. Voor het verkrijgen van een vergunning moeten leges worden betaald.

De bestrijding van vrouwenhandel is nauw verbonden aan nieuw, op wettelijke grondslag gebaseerd prostitutiebeleid. Al jaren staat een wet op stapel die de bestaande wetgeving die bordelen verbiedt moet vervangen. Behalve dat zo'n nieuwe wet vrouwenhandel meer afdoende kan bestrijden, voorziet een wettelijke regeling ook in betere werkomstandigheden voor prostituees.

Noodgedwongen hanteert Amsterdam, net als Den Haag en Rotterdam, al jaren een gedoogbeleid ten aanzien van de prostitutie. Men wil trachten het aantal bordelen en prostitutie-inrichtingen in Amsterdam te handhaven op het niveau van zo'n acht jaar geleden: tussen de 200 en 300. Daar zijn naar schatting 5.000 prostituees werkzaam.