Foto

De Oostenrijkse president Waldheim (links) in gezelschap van zijn Westduitse ambtgenoot Weizsacker en Tsjechoslowaakse collega Havel bij de opening van de Salzburger Festspiele. Havel uitte gisteren in de door hem uitgesproken openingsrede nauw verholen kritiek op Waldheims geschipper met zijn verleden in Duitse militaire dienst. (Foto EPA)