Dominee zou valse passen financieren

ROTTERDAM, 27 juli Justitie in Rotterdam overweegt een onderzoek in te stellen naar de betrokkenheid van dominee H. Visser van de Pauluskerk bij handel in valse paspoorten.

Visser zegt in een vraaggesprek met het CNV-blad Anders Actief dat hij uitgeprocedeerde asielzoekers incidenteel geld geeft voor de aanschaf van een vals paspoort. Volgens Visser gebeurt dit met medeweten van het hoofd van de vreemdelingendienst van de Rotterdamse politie, A. van der Ven.

De korpsleiding van de politie heeft vanmorgen laten weten hiervan niet op de hoogte te zijn en de gang van zaken, als die waar is, niet te zullen tolereren. Van der Ven zelf is met vakantie. Mocht hij met Vissers donaties voor valse paspoorten stilzwijgend hebben ingestemd, dan overweegt de korpsleiding disciplinaire maatregelen, aldus de politie-woordvoerder.

Dominee Visser staat bekend als hulpverlener van personen die in de verdrukking zitten. In zijn kerk verblijven regelmatig vluchtelingen wier asielaanvraag is afgewezen. Dat is niet strafbaar. Medeplichtigheid aan het gebruik van een vals geschrift is dat wel, aldus persofficier van justitie mr. J. Mooijen. Justitie zal Visser vragen of zijn uitspraken over de valse paspoorten juist zijn en vervolgens besluiten of een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Uit fatsoen zal met zo'n onderzoek waarschijnlijk wel worden gewacht op de terugkeer van hoofdinspecteur Van der Ven, aldus mevrouw Mooijen.