Allochtonen: geld voor vertrek naar Lelystad

ROTTERDAM, 27 juli Verscheidene Nederlandse gemeenten betalen hun onwelgevallige inwoners en woningzoekenden, zoals allochtonen en werklozen, geldbedragen om hen te bewegen te verhuizen naar Lelystad. Dat zegt wethouder R. D. van der Mark (ruimtelijke ordening en openbare werken) van Lelystad in het vandaag verschenen nummer van het blad Binnenlands Bestuur.

Enkele weken geleden werd Van der Mark hierover getipt door een ambtenaar van een grote gemeente. In Lelystad staan relatief veel huizen leeg. De wethouder was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Lelystad heeft zijn beklag gedaan bij de inspectie voor de volkshuisvesting van het ministerie van VROM. Van der Mark had een vraaggesprek met het blad naar aanleiding van de recente beschuldiging van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) dat zijn gemeente zich schuldig zou maken aan discriminatie. Lelystad zou al vier jaar een stringent inschrijvings- en woningtoewijzingsbeleid voeren om te komen tot een evenwichter opbouw van de bevolking. Van de bewoners van Lelystad is 12 procent allochtoon.

Van der Mark wijst in het artikel de beschuldiging van het LBR van de hand en wijst erop dat vergelijkbare gemeenten als Emmeloord en Almere respectievelijk 0,2 en 5,1 procent allochtonen tellen. 'Ze houden ze buiten de deur, want dat gebeurt feitelijk, maar hoe? Het LBR zou eens om zich heen moeten kijken, want dit soort dingen ligt voor 't oprapen', zegt hij over het beleid van die gemeenten. Volgens de wethouder heeft het LBR zijn beschuldiging tegen Lelystad niet hard kunnen maken.